#9: Game Changers - Những người thay đổi cuộc chơi
MAY 28, 2020
Description Community
About

Mình vừa xem 1 bộ film về ăn chay là Game Changers trên Netflix. Podcast lần này sẽ nói về việc ăn chay cũng những quan điểm rút ra từ film này.

Ngoài ra trong podcast còn đề cập đến các quyển sách:

- Minh Triết Trong Ăn Uống Của Phương Đông


- Nhân tố Enzyme


- How not to die 


Link video về sự thật của ngành công nghiệp sữa bò:


https://www.youtube.com/watch?v=UcN7SGGoCNI

Comments