Bãi bỏ khung giá đất: Chấm dứt tình trạng giá ảo, giá thật
JUN 29
Description Community
About

Nghị quyết số 18 mới được ban hành được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, “làm sạch” thị trường mua bán bất động sản, xóa bỏ tình trạng chênh lệch giá ảo - giá thật.

Comments