Thu phí gửi xe không dùng tiền mặt: lợi nhưng phải tiện
JUL 06
Description Community
About

Như VOV Giao thông đã đề cập, ở giai đoạn thí điểm thu phí trông, giữ xe không dùng tiền mặt, hiện đã nảy sinh một số khó khăn khiến người gửi xe lẫn nhân viên trông giữ gặp nhiều phiền toái. Những vấn đề này nếu không sớm điều chỉnh sẽ ảnh huởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân và mục tiêu chuyển đổi số trong trông giữ xe.

Comments