Chuyện Lãi suất Tăng #No.62
MAY 07
Description Community
About

Ngân hàng Trung ương khác gì ngân hàng thường ?Vì sao lãi suất là công cụ điều tiết quan trọng ?Vì sao tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát ?


Khi lãi suất tăng thì ứng phó như thế nào ?

Comments