Thuyết Gươm (trích Nam Hoa Kinh) [Cổ Phong 1] - Trang Tử
SEP 18, 2021
Description Community
About

Tác giả: Trang Tử (Trung Quốc) 


Dịch giả: Nhượng Tống (Việt Nam)


Hôm nay xin được phép đổi gió, một cơn gió có phong vị cổ xưa trích từ một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử triết học thời kỳ Bách gia chư tử của Trung Hoa: Nam Hoa Kinh. Chương 30, Thuyết Gươm, nói về 3 đường gươm của Trang Tử: gươm thiên tử, gươm chư hầu, gươm của kẻ thường dân. Ai hiểu ra mà chọn đường gươm đúng, thì như chọn cách đúng để trị quốc. Để lãnh đạo, cần một cỗ bát ngát rộng lớn khí thế. Nếu chỉ suy nghĩ tủn mủn hạn hẹp, cậy quyền cậy thế, thì sẽ không thành việc lớn.


-


Hãy nhận xét đóng góp thêm cho mình tại đây nha: https://forms.gle/3ujPFrL73grjcHEx6 

Comments