Tiền ảo! Đúng là troll
JUN 04, 2021
Play
Description Community
About

Chẳng nhẽ giá trị của một đồng tiền lại bị điều khiển dễ dàng bởi một tỉ phú đến thế sao? Tiền ảo, hay "tiền điện tử" là chủ đề nóng trong những tuần vừa qua, giá trị của chúng lên xuống quá thất thường.

Comments