VOV2 Tư vấn: Đính chính thông tin trên sổ đỏ
FEB 04, 2023
Description Community
About

Các thông tin về thửa đất cũng như chủ sử dụng đất sẽ phải đính chính như thế nào nếu như không trùng khớp với thực tế?

Comments