Facebook cay Apple
JUL 19, 2021
Play
Description Community
About

Apple tung ra tính năng App Tracking Transperancy cũng đã được một thời gian, và nay những tác động của nó đã ngày một rõ hơn, và bên chịu ảnh hưởng lớn nhất không ai khác ngoài Facebook.

Comments