Chú thích dữ liệu là gì?
AUG 28, 2021
Description Community
About

Đối với một mô hình đưa ra quyết định và thực hiện hành động, nó phải được đào tạo để hiểu thông tin cụ thể. Chú thích dữ liệu là phân loại và gắn nhãn dữ liệu cho các ứng dụng AI.
Chợ dữ liệu: https://www.facebook.com/groups/datamarket.trituenhantao.io

Comments