Học văn cô Hiền Lương

Bùi Thị Hiền Lương

About

Inbox fanpage "Cô Hiền Lương" để đặt tài liệu.

Available on

Community

24 episodes

Ai đã đặt tên cho dòng sông, Sông Hương nhìn từ góc độ thiên nhiên

Các em xem video trên kênh Học văn cô Hiền Lương nhé --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

30m
Jun 27, 2022
Hồn Trương Ba, da hàng thịt; đoạn đối thoại giữ xác - hồn

Các em xem video bài giảng chi tiết trên kênh youtube: Học văn cô Hiền Lương nhé --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

28m
Jun 27, 2022
Đất Nước, 9 câu đầu, Ngữ văn 12, Học văn cô Hiền Lương

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

15m
Nov 25, 2021
Việt Bắc, khổ 6, bức tranh tứ bình, Ngữ văn 12, Học văn cô Hiền Lương

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

12m
Nov 25, 2021
Khổ 5, "Ta đi ta nhớ những ngày ...", Ngữ văn 12, Học văn cô Hiền Lương

Youtube: Học văn cô Hiền Lương fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

9m
Oct 15, 2021
8 câu đầu Việt Bắc, Ngữ văn 12, Học văn cô Hiền Lương

Youtube: Học văn cô Hiền Lương fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

11m
Oct 15, 2021
Đoạn 3, Tây Tiến, Học văn cô Hiền Lương

Youtube: Học văn cô Hiền Lương Fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

19m
Oct 10, 2021
Đoạn 2, Tây Tiến, Học văn cô Hiền Lương

Youtube: Học văn cô Hiền Lương Fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

15m
Oct 10, 2021
Đoạn 1, Tây Tiến, Học văn cô Hiền Lương

Youtube: Học văn cô Hiền Lương Fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

24m
Oct 10, 2021
Phần 2, Tuyên ngôn độc lập, Học văn cô Hiền Lương

Youtube: Học văn cô Hiền Lương Fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

16m
Oct 10, 2021
Phân tích phần 1, Tuyên ngôn độc lập, Học văn cô Hiền Lương

Youtube: Học văn cô Hiền Lương Fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

11m
Oct 10, 2021
Văn bản Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Youtube: Học văn cô Hiền Lương Fanpage: Cô Hiền Lương --- Send in a voice message: https://anchor.fm/bi-th-hin-lng/message

5m
Oct 10, 2021
Phân tích hình tượng Sông Đà, Người lái đò Sông Đà, Học văn cô Hiền Lương

Đây là podcast của cô Hiền Lương, kênh này chuyên về học văn dành cho các em học sinh THPT. Bạn nào cần xem video đầy đủ và nhiều hơn hãy vào kênh youtube: Cô Hiền Lương Bạn nào cần tài liệu thì liên lạc với cô qua zalo: 0978982962

52m
Jun 08, 2021
Đọc truyện "Người lái đò Sông Đà"

Đây là podcast của cô Hiền Lương, kênh này chuyên về học văn dành cho các em học sinh THPT. Bạn nào cần xem video đầy đủ và nhiều hơn hãy vào kênh youtube: Cô Hiền Lương Bạn nào cần tài liệu thì liên lạc với cô qua zalo: 0978982962

17m
Jun 08, 2021
Nhân vật Phùng, Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu

Đây là podcast của cô Hiền Lương, kênh này chuyên về học văn dành cho các em học sinh THPT. Bạn nào cần xem video đầy đủ và nhiều hơn hãy vào kênh youtube: Cô Hiền Lương Bạn nào cần tài liệu thì liên lạc với cô qua zalo: 0978982962

21m
Jun 08, 2021
Tình huống truyện "Chiếc thuyền ngoài xa"

Đây là podcast của cô Hiền Lương, kênh này chuyên về học văn dành cho các em học sinh THPT. Bạn nào cần xem video đầy đủ và nhiều hơn hãy vào kênh youtube: Cô Hiền Lương Bạn nào cần tài liệu thì liên lạc với cô qua zalo: 0978982962

24m
Jun 08, 2021
01. Tập podcast đầu tiên này cô đọc lại truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn MInh Châu, để khởi đầu cho công cuộc mày mò làm các audio âm thanh giúp các em dễ dàng nghe được bài giản

 Đây là podcast của cô Hiền Lương, kênh này chuyên về học văn dành cho các em học sinh THPT. Bạn nào cần xem video đầy đủ và nhiều hơn hãy vào kênh youtube: Cô Hiền Lương Bạn nào cần tài liệu thì liên lạc với cô qua zalo: 0978982962

22m
May 25, 2021
Phân tích nhân vật Người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa"

Đây là podcast của cô Hiền Lương, kênh này chuyên về học văn dành cho các em học sinh THPT. Bạn nào cần xem video đầy đủ và nhiều hơn hãy vào kênh youtube: Cô Hiền Lương Bạn nào cần tài liệu thì liên lạc với cô qua zalo: 0978982962

20m
May 25, 2021