Ahmad Javier

Ahmad Javier

About

Official Website of Shaykh Ahmad Javier

Available on

Community

982 episodes

Ang Pagdarasal (Salah)

ANO ANG TUMATALO SAYO UPANG HINDI MO PAHALAGAHAN ANG SALAH (PAGDARASAL) The post Ahmad Javier – Ang Pagdarasal (Salah) https://www.ahmadjavier.com/aj-pagdarasal-dec16-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Jan 07
Ahmad Javier – Ano ang Mayroon sa Libingan?

ANO ANG MAYROON SA LIBINGAN ? NAWA’Y IBILANG TAYO NI ALLAH NA MAGKAROON NG MALIWANAG NA LIBINGAN.#UstadhAhmadJavier #rahimahullah #islam #muslim The post Ahmad Javier – Ano ang Mayroon sa Libingan? https://www.ahmadjavier.com/aj-anong-mayroon-libingan-dec15-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Jan 06
Ahmad Javier – Sa mga nagsisigarilyo, Pumili ng tamang lugar.

Sa mga nagsisigarilyo, pumili ng tamang lugarAng bisyo ay palaging hinahanapan ng dahilan upang maisagawa, subalit ang hindi natin maikakaila ay ang epekto nito sa ating pananamalataya.pakinggan ang napakagandang kuwento kasama si Ust. Muhammad Khalil. The post Ahmad Javier – Sa mga nagsisigarilyo, Pumili ng tamang lugar. https://www.ahmadjavier.com/aj-nagsisigarilyo-pumili-tamang-lugar-dec14-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Jan 05
Ahmad Javier – Magandang dulot ng pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad ﷺ

Nawa’y mabuhay natin ang kasiglahan ng ating mga puso na maisabuhay ang sunnah ang kaparaanan ng propeta muhamamd saws. The post Ahmad Javier – Magandang dulot ng pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad ﷺ https://www.ahmadjavier.com/aj-magandang-dulot-dec12-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Jan 04
Paalala para sa mga Tumangging Mananampalataya.

Paalala para sa mga Tumangging Mananampalataya. The post Ahmad Javier – Paalala para sa mga Tumangging Mananampalataya. https://www.ahmadjavier.com/aj-paalala-para-tumanggi-dec4-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

5m
Jan 03
Karapat-dapat ba Tayo sa Awa ni Allah

Karapat-dapat ba Tayo sa Awa ni Allah The post Ahmad Javier – Karapat-dapat ba Tayo sa Awa ni Allah https://www.ahmadjavier.com/aj-ang-awa-ni-allah-dec1-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

7m
Jan 02
Ahmad Javier – Sa Anong Kalagayan mo Iiwan ang Iyong Mahal sa Buhay

Sa Anong Kalagayan mo Iiwan ang Iyong Mahal sa Buhay The post Ahmad Javier – Sa Anong Kalagayan mo Iiwan ang Iyong Mahal sa Buhay https://www.ahmadjavier.com/aj-anong-kalagayan-nov25-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

6m
Jan 01
Ang Pagmulat sa Tao ng Katotohanan

“KAYO AY MANALANGIN KAY ALLAH NG MAY TUNAY NA PAGKATAKOT AT DAMIHAN NA PARANG MAUUBUSAN, AT ANG AWA NG INYONG PANGINOON AY MALAPIT SA MUHSININ. “ The post Ahmad Javier – Ang Pagmulat sa Tao ng Katotohanan https://www.ahmadjavier.com/aj-pagmulat-tao-katotohanan-nov13-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

4m
Nov 13, 2021
Ang Pag-alala kay Allah

“Ang dhikir ay hardin mo sa paraiso.” The post Ahmad Javier – Ang Pag-alala kay Allah https://www.ahmadjavier.com/aj-ang-pagaalala-kay-allah-nov11-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

4m
Nov 11, 2021
Yaman at Karunungan

-walang pagkainggit maliban sa dalawang katangian na ito The post Ahmad Javier – Yaman at Karunungan https://www.ahmadjavier.com/aj-yaman-karunungan-nov4-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Nov 04, 2021
Biyaya sa Mundo

-kaalaman kung paano mo sasambahin si Allah-biyayang kaunti pero dalisay-gawaing katanggap tanggap The post Ahmad Javier – Biyaya sa Mundo https://www.ahmadjavier.com/aj-biyaya-mundo-nov3-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

6m
Nov 03, 2021
Inggit (Hasad)

“ Huwag akalain na ang tagumpay ay makakamit sa pagsira ng inyong kapwa “ The post Ahmad Javier – Inggit (Hasad) https://www.ahmadjavier.com/aj-hasad-inggit-nov2-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

4m
Nov 02, 2021
Ang Pagtatakda ni Allah

ANG PAGTATAKDA NI ALLAH “Nasa kapahintulutan ni Allah ang lahat.” The post Ahmad Javier – Ang Pagtatakda ni Allah https://www.ahmadjavier.com/aj-paktatakda-allah-oct27-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

7m
Oct 27, 2021
Sumuko, Tumanggap at Nabiyayaan ng Sapat

“napakapalad ng mga mananampalataya sapagkat tayo ay binigyan ni Allah ng huwaran , modelo , sugo , propeta na nasaklaw niya lahat ng estado ng buhay, lahat ng mararanasan mo sa buhay mo ay mayroon kang babalikan mula sa sugo ni Allah.” ang rasullullah saws. The post Ahmad Javier – Sumuko, Tumanggap at Nabiyayaan ng Sapat https://www.ahmadjavier.com/aj-sumuko-tamanggap-biyaya-oct-26mp4-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

5m
Oct 26, 2021
Tunay na Kapatiran

“Kung ano ang gusto mo sa sarili mo ay gustuhin mo rin sa iyong kapatid at ‘yan ay malinaw na tanda ng pananampalataya” The post Ahmad Javier – Tunay na Kapatiran https://www.ahmadjavier.com/aj-tunay-kapatiran-oct25-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

5m
Oct 25, 2021
Salah sa Oras ng Trabaho

Salah sa Oras ng Trabaho – Nawa’y maging matatag at padaliin nawa ni Allah sa atin ang pagsasagawa ng Salah. The post Ahmad Javier – Salah sa Oras ng Trabaho https://www.ahmadjavier.com/ahmad-javier-salah-sa-oras-ng-trabaho/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

5m
Oct 23, 2021
Napakagandang Payo Para sa Kabataan

NAKAPAGANDANG PAYO PARA SA KABATAAN Mga kabataan unawain ninyo ang nais kong sabihin,”subukan ninyong ubusin ang inyong lakas sa pag-samba at subukan ninyong ubusin ang oras ninyo sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa inyo… “Ustadh Ahmad Javier (Rahimahullah) The post Ahmad Javier- Napakagandang Payo Para sa Kabataan https://www.ahmadjavier.com/aj-napakagandang-payo-para-sa-kabataan-oct22-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Oct 22, 2021
Yumakap sa Islam

Yumakap sa Islam dahil mas ginusto nilang makilala at masunod si Eisa Ibnu Maryam. The post Ahmad Javier – Yumakap sa Islam https://www.ahmadjavier.com/aj-yumakap-sa-islam-oct21-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Oct 21, 2021
Ang Una at Huling Hajj ni Propeta Muhammad (ﷺ)

Ang Una at Huling Hajj ni Propeta Muhammad (ﷺ) – Sa huling Hajj ni Propeta Muhammmad ay tinuldukan ang mga pagtatambal ng mga tao sa Makka. The post Ahmad Javier- Ang Una at Huling Hajj ni Propeta Muhammad (ﷺ) https://www.ahmadjavier.com/aj-ang-una-huli-hajj-propeta-oct18-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

5m
Oct 18, 2021
Paghahanda sa Future (Ang araw na haharap ka sa iyong tagapaglikha)

– Paghahanda sa future (Ang araw na haharap ka sa iyong tagapaglikha.tatlong gold/apat na patayano kaya ang nangyare?- Paghahanda sa future (Ang araw na haharap ka sa iyong tagapaglikha.rahimahullahLutayan, Maguindanao 2017 The post Ahmad Javier – Paghahanda sa Future (Ang araw na haharap ka sa iyong tagapaglikha) https://www.ahmadjavier.com/aj-paghahanda-sa-future-oct17-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

30m
Oct 17, 2021
Paglilinis ng Islam sa Pamahiin

ANG PAGLIGTAS SA ATIN NG ISLAM MULA SA MGA PAMAHIIN Mga pamahiin ay tinanggal na ng Islam sa atin ngunit pilit itong binabalik ng mga tao. The post Ahmad Javier – Paglilinis ng Islam sa Pamahiin https://www.ahmadjavier.com/aj-paglilinis-islam-pamahiin-oct14-mp4/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

4m
Oct 14, 2021
Ang Mga Rebulto sa Makkah

Paano pinatunayan ng mga Sahabah ni Propeta Muhammad ang kamangmangan mula sa rebulto. The post Ahmad Javier – Ang Mga Rebulto sa Makkah https://www.ahmadjavier.com/aj-may-idudulot-ba-rebulto-oct12-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

5m
Oct 12, 2021
Ang Kapatiran sa Pagitan ng Muhajirun at Ansar.

Ang Pagtatatag ng Kapatiran sa Pagitan ng Muhajirun at Ansar. – Pwede bang tumaas ang ating Iman na tayo ay walang pagmamahal sa kapatid nating Muslim? The post Ahmad Javier – Ang Kapatiran sa Pagitan ng Muhajirun at Ansar. https://www.ahmadjavier.com/aj-pagtatatag-kapatiran-ansar-muhajirim-oct7-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

4m
Oct 07, 2021
Ano pa ba ang Aantayin Natin upang Magka-isa!?

Ano pa ba ang aantayin natin upang magka-isa ang ummah ni Propeta Muhammad (Sumakanya nawa ang kapayapaan) The post Ahmad Javier – Ano pa ba ang Aantayin Natin upang Magka-isa!? https://www.ahmadjavier.com/aj-ano-pa-ba-aantayin-pagkakaisa-oct6-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

6m
Oct 06, 2021
Tribalismo : Dahilan kung Bakit tayo Nahihirapan Magka-isa

Ang tribalismo ang siyang malaking dahilan kung bakit tayo nahihirapan magka-isa bilang magkakapatd sa pananampalataya. The post Ahmad Javier – Tribalismo : Dahilan kung Bakit tayo Nahihirapan Magka-isa https://www.ahmadjavier.com/aj-tribalismo-hindi-pagkakaisa-oct5-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

4m
Oct 05, 2021
Tagumpay sa bawat pagsubok ni Allah

Tagumpay sa bawat pagsubok ni Allah. The post Ahmad Javier – Tagumpay sa bawat pagsubok ni Allah https://www.ahmadjavier.com/aj-tagumpay-pagsubok-sept30-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

17m
Sep 30, 2021
Ang pagsali ng Muslim sa Politika.

ANG PAGSALI NG MUSLIM SA POLITIKA. Ang Muslim bilang mamumuno. The post Ahmad Javier – Ang pagsali ng Muslim sa Politika. https://www.ahmadjavier.com/aj-pagsali-muslim-politika-sept28-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Sep 28, 2021
Sino nga ba ang Tunay na Successful dito sa Mundo?

Laki ng bahay at dami ng pera ba ang batayan mo ng pagiging successful? The post Ahmad Javier – Sino nga ba ang Tunay na Successful dito sa Mundo? https://www.ahmadjavier.com/aj-kayamanan-batayan-succesful-sept23-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

9m
Sep 23, 2021
Hanggang saan ang pagtitiwala mo sa iyong kapatid na Muslim?

In Every Trust is a Brotherhood. Hanggang saan ang pagtitiwala mo sa iyong kapatid na Muslim? The post Ahmad Javier – Hanggang saan ang pagtitiwala mo sa iyong kapatid na Muslim? https://www.ahmadjavier.com/aj-pagtitiwala-kapatid-muslim-sept22-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

5m
Sep 22, 2021
Propeta Muhammad ang ating Huwaran sa Pagsamba

Kung si Allah man ay magkakaroon ng anak, si propeta Muhammad ang unang sasamba rito. Subalit walang ganitong katuruan sa Islam. The post Ahmad Javier – Propeta Muhammad ang ating Huwaran sa Pagsamba https://www.ahmadjavier.com/aj-allah-anak-pagsamba-propeta-sept21-mp3/ appeared first on Ahmad Javier https://www.ahmadjavier.com.

3m
Sep 21, 2021