Daf Yomi with Rav Yitzchak Etshalom

Rav Yitzchak Etshalom

About

Welcome to the Daf Yomi Shiur at
Young Israel of Century City
Maggid Shiur: Rav Yitzchak Etshalom

Available on

Community

920 episodes

Ketubot #32 38a-39a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/293wayhm: https://tinyurl.com/293wayhm

23m
Aug 08
Ketubot #31 36b-38a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2bl6c56y: https://tinyurl.com/2bl6c56y

26m
Aug 05
Ketubot #30 35b-36b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/22ctvyqp: https://tinyurl.com/22ctvyqp

22m
Aug 05
Ketubot #29 34a-35b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/23duhcvk: https://tinyurl.com/23duhcvk

25m
Aug 04
Ketubot #28 32b-34a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2arcdevj: https://tinyurl.com/2arcdevj

29m
Aug 03
Ketubot #27 31b-32b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/25h8j6u9: https://tinyurl.com/25h8j6u9

17m
Aug 02
Ketubot #26 30b-31b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/247eye5h: https://tinyurl.com/247eye5h

28m
Aug 01
Ketubot #25 29a-30b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/27nd2vwz: https://tinyurl.com/27nd2vwz

27m
Jul 31
Ketubot #24 28a-28b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2bsdjz32: https://tinyurl.com/2bsdjz32

13m
Jul 29
Ketubot #23 27a-28a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/22bu5b3x: https://tinyurl.com/22bu5b3x

26m
Jul 28
Ketubot #22 26a-27a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2yfnvcxc: https://tinyurl.com/2yfnvcxc

13m
Jul 27
Ketubot #21 24b-26a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2ae76rs2: https://tinyurl.com/2ae76rs2

33m
Jul 26
"The Dive" Masekhet Ketubot #3: HaPeh she'Asar (part 1)

* Source Sheet https://tinyurl.com/2y3723ew: https://tinyurl.com/2y3723ew

57m
Jul 26
Ketubot #20 23a-24b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2cksf5ew: https://tinyurl.com/2cksf5ew

34m
Jul 25
Ketubot #19 22a-23a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/256we8ch: https://tinyurl.com/256we8ch

23m
Jul 24
Ketubot #18 20b-22a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/25wvae7r: https://tinyurl.com/25wvae7r

22m
Jul 22
Ketubot #17 18b-19b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2a3cz52c: https://tinyurl.com/2a3cz52c

27m
Jul 21
Ketubot #16 18b-19b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/252bxnqr: https://tinyurl.com/252bxnqr

16m
Jul 20
Ketubot #15 17b-18b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/25zxkqk5: https://tinyurl.com/25zxkqk5

15m
Jul 19
Ketubot #14 16b-17b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/285z3nkh: https://tinyurl.com/285z3nkh

20m
Jul 18
Ketubot #13 15b-16b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2anq764z: https://tinyurl.com/2anq764z

22m
Jul 17
Ketubot #12 14b-15b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2pcon9an: https://tinyurl.com/2pcon9an

19m
Jul 15
Ketubot #11 13a-14b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2gwguwo8: https://tinyurl.com/2gwguwo8

34m
Jul 14
Ketubot #10 12a-13a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2nml4evb: https://tinyurl.com/2nml4evb

29m
Jul 13
Ketubot #9 11a-12a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2z7w772l: https://tinyurl.com/2z7w772l

34m
Jul 12
"The Dive" Masekhet Ketubot #2: Birkat Hatanim

* Source Sheet https://tinyurl.com/2dxjuox8: https://tinyurl.com/2dxjuox8

1h 4m
Jul 12
Ketubot #8 10a-11a

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2p9cswc8: https://tinyurl.com/2p9cswc8

22m
Jul 11
Ketubot #7 8b-9b

Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2nb7mru6; https://tinyurl.com/2nb7mru6

18m
Jul 10
Ketubot #6 7b-8b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/2y5wosy3: https://tinyurl.com/2y5wosy3

25m
Jul 08
Ketubot #5 6b-7b

* Outline of the Sugya https://tinyurl.com/23gbml6f: https://tinyurl.com/23gbml6f

15m
Jul 07