Giang ơi Radio

Giang ơi Radio

About

Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.

Available on

Community

28 episodes

#28 - người lớn và áp lực "xây dựng hình ảnh"

Mình là Giang, mình là người lớn và mình muốn nói về áp lực "xây dựng hình ảnh".

14m
Dec 01
#27 -người lớn được và mất

Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống cùng những cái được bên cạnh những cái mất.

14m
Jul 21
#26 - người lớn ở riêng

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã ra ở riêng

12m
Apr 28
#25 - người lớn cô đơn

Mình là Giang, mình là người lớn và mình thỉnh thoảng cũng cô đơn

22m
Mar 16
#24 - người lớn tạm biệt năm cũ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang tạm biệt năm cũ

14m
Dec 31, 2022
#23 - người lớn chơi trung thu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình chơi trung thu

17m
Sep 07, 2022
#22 - người lớn FOMO

Mình là Giang, mình là người lớn và thỉnh thoảng mình cũng FOMO

18m
May 24, 2022
#21 - người lớn đi đẻ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi đẻ

24m
Apr 16, 2022
#20 - người lớn mang bầu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình mang bầu

11m
Nov 26, 2021
#19 - người lớn quá tải mạng xã hội

Mình là Giang, mình là người lớn và mình (thỉnh thoảng cũng) bị quá tải mạng xã hội.

22m
Sep 17, 2021
#18 - người lớn đi thi

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã đi thi rất nhiều cuộc thi.

21m
Jul 26, 2021
#17 - người lớn cảm thấy... già

Mình là Giang, mình là người lớn và mình cảm thấy già thật là già!

15m
May 29, 2021
#16 - người lớn đón năm mới

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đón năm mới.

12m
Jan 17, 2021
#15 - người lớn chết đi

Mình là Giang, mình là người lớn và một ngày nào đó mình sẽ chết.

19m
Dec 03, 2020
#14 - người lớn bị PMS

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang bị PMS.

8m
Oct 19, 2020
#13 - người lớn ở căn hộ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống ở căn hộ.

12m
Jul 30, 2020
#12 - người lớn thích đẹp

Mình là Giang, mình là người lớn và mình thích đẹp.

16m
Jun 11, 2020
#11 - người lớn ở thành phố lớn

Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở thành phố lớn.

13m
Jun 02, 2020
#10 - người lớn đi du lịch

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi du lịch.

12m
May 05, 2020
#9 - người lớn ở nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở nhà.

19m
Apr 14, 2020
#8 - người lớn thất tình

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã từng thất tình.

11m
Mar 05, 2020
#7 - người lớn nghỉ lễ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình nghỉ lễ.

7m
Apr 30, 2019
#6 - người lớn đi máy bay

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi máy bay.

6m
Jan 07, 2019
#5 - người lớn chuyển nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình chuyển nhà.

11m
Nov 26, 2018
#4 - người lớn đi làm

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi làm.

8m
Apr 28, 2018
#3 - người lớn dọn nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình dọn nhà.

6m
Mar 08, 2018
#2 - người lớn nuôi mèo

Mình là Giang, mình là người lớn và mình nuôi mèo.

6m
Feb 28, 2018
#1 - người lớn đi siêu thị

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi siêu thị.

6m
Jan 16, 2018