HIEU.TV

Hieu Nguyen

About

Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị đến với podcast HIEU.TV

Podcast này là nơi tôi chia sẻ về chủ yếu 2 mảng nội dung chính: các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là www.hieu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí.

. . . . .

CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV:

📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu

📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi
📚 Thư viện tài liệu

Available on

Community

148 episodes

142. Bốn Câu Hỏi Tôi Dùng Để Đi Tìm Những Cộng Sự Quan Trọng

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn 4 câu hỏi mà tôi thường dùng để tìm kiếm những vị trí đặc biệt - là những trợ lý sát sườn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh của tôi. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐÃ KHAI GIẢNG Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

16m
Dec 03
141. Hai Bí Quyết Trong Hành Trình Đầu Tư

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị 2 suy nghĩ, 2 nền tảng, hoặc có thể gọi là 2 bí quyết quan trọng đã góp phần rất lớn vào những thành quả cho hoạt động đầu tư của tôi cho đến nay. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐÃ KHAI GIẢNG Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

19m
Nov 26
140. Lựa Chọn - Sống Thử - và Hạnh Phúc

Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề khá nhạy cảm về những Lựa Chọn, Sống Thử và Hạnh Phúc. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐÃ KHAI GIẢNG Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

21m
Nov 19
139. Nhìn Điều Hay Để Học / Tìm Điểm Dở Để Chê

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số phân tích về tầm quan trọng của kỹ năng nhìn ra được những điểm tích cực của người khác. Cũng như những lý do vì sao khi bị thiếu kỹ năng này thì chính chúng ta mới là những người bị thiệt nhiều nhất. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐÃ KHAI GIẢNG Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

12m
Nov 19
138. Ra Đi Trọn Vẹn

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ kể lại với các anh chị về một buổi chia tay đặc biệt. Cũng như những suy nghĩ và lý do vì sao mà tôi đã quyết định trở thành thành viên của một hiệp hội an tử ở Thuỵ Sĩ. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐÃ KHAI GIẢNG Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

15m
Nov 05
137. Lãi Suất Của Sự Nghèo Khó

Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại lãi suất đặc biệt mà những người nghèo đang phải gánh gồng mỗi ngày. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐÃ KHAI GIẢNG Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

16m
Oct 29
136. Giàu Có, Thịnh Vượng và Sự Tự Do

Trong tập ngày hôm nay nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hành trình mà tôi tìm thấy ý nghĩa thực sự của chữ Wealth và những tác động to lớn mà nó đã mang đến cho cuộc sống của tôi. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 HIỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN GHI DANH Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

20m
Oct 22
Thông Báo - Ưu Đãi Dành Cho Học Viên Cũ

Thông báo về chính sách giảm giá cho học viên cũ. Thông tin chi tiết về khoá học, các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

10m
Oct 19
135. Tiền Lương - Chiếc Gông Êm Ái

Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về khía cạnh tiền lương này - một khía cạnh mà hầu đều có liên quan đến đại đa số chúng ta. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 HIỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN GHI DANH Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

17m
Oct 15
Hỏi Đáp Về Khoá Học Đầu Tư 2023

Đây là khoá học mà mỗi năm tôi chỉ tổ chức một lần duy nhất. Hiện tại khoá học đang trong giai đoạn ghi danh và dự kiến sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Thông tin chi tiết về khoá học cũng như cách ghi danh, mời các anh chị đăng ký tại website chính thức của khoá học: 👉 www.hieu.tv/khoahocdautu —

14m
Oct 13
134. In It to Win It - Dấn Thân để Chiến Thắng

"In It to Win It" là một câu nói khá đơn giản, tuy nhiên nó lại là một trong những phương châm sống quan trọng đã giúp tôi thực hiện rất nhiều hành trình quan trọng trong cuộc sống. KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN GHI DANH Thông tin chi tiết tại website: 👉 https://hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

17m
Oct 08
Thông Báo Chính Thức - Khoá Học Đầu Tư 2023

Đây là khoá học mà mỗi năm tôi chỉ tổ chức một lần duy nhất. Hiện tại khoá học đang trong giai đoạn ghi danh và dự kiến sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Thông tin chi tiết về khoá học cũng như cách ghi danh, mời các anh chị đăng ký tại website chính thức của khoá học: 👉 www.hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

16m
Oct 06
133. Đi Tìm Kênh Đầu Tư Hiệu Quả Nhất Việt Nam

Chi tiết thông tin đăng ký và cách ghi danh, các anh chị vui lòng vào website ở địa chỉ: https://www.hieu.tv/khoahocdautu . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá Học Đầu Tư 2023: https://hieu.tv/khoahocdautu 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

25m
Oct 01
132. Những Sai Lầm Phổ Biến Khi Đầu Tư Trên Thị Trường Chứng Khoán

Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số sai lầm phổ biến mà rất nhiều nhà đầu tư không chuyên thường mắc phải, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

20m
Sep 24
131. Xây Dựng Một Cuộc Sống Tối Giản

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cách mà tôi đã áp dụng phương châm sống tối giản vào nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình như thế nào. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

17m
Sep 17
130. Ba Điều Vô Giá Tự Do Tài Chính Mang Đến Cho Tôi

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị 3 giá trị đặc biệt mà Tự Do Tài Chính đã góp phần thay đổi không chỉ cuộc sống mà còn là cách sống của tôi. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

17m
Sep 10
129. Tôi Đã Kiếm 1 Triệu Đô Đầu Tiên Như Thế Nào?

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hành trình và khoảnh khắc mà tôi đã đạt được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên như thế nào. Thông qua đó tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những giá trị cốt lõi mà tôi đã rút tỉa được từ hành trình này - và hy vọng nó sẽ mang đến những giá trị tích cực đến cho các anh chị. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

20m
Sep 03
128. Phá Sản Có Là Mất Hết?

"Nếu ngày mai tôi mất hết tất cả, trở về với trắng tay, thì liệu với những gì còn lại như kiến thức, kinh nghiệm, uy tín và mối quan hệ - tôi sẽ mất bao lâu để có thể gầy dựng lại mọi thứ?" -- Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

15m
Aug 28
127. Tình Yêu, Đi Tìm Hay Xây Dựng?

Có một suy nghĩ khá phổ biến về chuyện tình yêu và hôn nhân, đó là người ta thường nghĩ rằng đâu đó trên đời đang có một người nào đó là một nửa của mình, đó là một người sẽ phù hợp với chúng ta mọi khía cạnh - và chỉ cần tìm được người đó thì tự động chúng ta sẽ có một mối quan hệ viên mãn. Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ cùng phân tích với các anh chị vì sao suy nghĩ đó không những không đúng mà nó còn rất nguy hại. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 🎶 Tiktok: Tôi không hề có bất kỳ tài khoản Tiktok nào mọi tài khoản TikTok đều là mạo danh tôi 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

17m
Aug 27
126. Khi Yêu, Hãy Nhìn Về Bản Thân

Nhiều người trong chúng ta vẫn đang mang theo bên mình rất nhiều tiêu chuẩn mà chúng ta kỳ vọng ở người bạn đời của mình. Tuy nhiên chúng ta lại không biết rằng việc đặt ra những tiêu chuẩn như vậy thật ra lại là một hướng đi không hợp lý. Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một góc nhìn khác mà tôi nghĩ là sẽ hiệu quả hơn. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

12m
Aug 13
125. Biết Trước Tương Lai Để Làm Gì?

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ và phân tích với các anh chị về việc cố gắng đi tìm kiếm những dự đoán cho tương lai, thông qua những hình thức như bói toán, mê tín dị đoan hay gần đây là thần số học hay những hình thức tương tự. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

15m
Aug 06
124. Bớt Quan Trọng, Thêm Hạnh Phúc

Trong tập hôm nay, thông qua những câu chuyện từ chính hành trình của mình khi thực hiện loạt podcast này, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một rút tỉa thoạt nghe có thể hơi khác người một chút, nhưng từ lúc áp dụng được rút tỉa này vào cuộc sống, nó đã giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

15m
Jul 30
123. Thời Gian - Sức Khoẻ - Tiền Bạc

"Thời gian, sức khoẻ và tiền bạc. Trong cuộc đời chúng ta, lúc nào cũng thiếu một trong 3 thứ đó" - Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ cùng các anh chị đi phân tích câu nói này, thông qua đó tôi sẽ chia sẻ với các anh chị con đường mà tôi đã đi. Để ngày hôm nay tôi được tự do sống cuộc đời theo cách riêng của mình mà không phải chịu cái quy luật trên. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

18m
Jul 23
122. Liệu Chúng Ta Có Sẵn Sàng Để Giàu?

Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu toàn bộ những kỹ năng cần có trong hành trình tài chính, qua đó chúng ta cũng hiểu được vì sao việc trúng số nói riêng, hay giàu nhanh nói chung không hẳn là một điều tốt như chúng ta vẫn thường nghĩ. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

19m
Jul 18
121. Chưa Kịp Giàu - Cha Mẹ Đã Già

Trong tập ngày hôm nay, thông qua vài chia sẻ từ chính câu chuyện của mình. Tôi sẽ cùng với các anh chị đi tìm lời giải cho một thực trạng mà có rất nhiều người trẻ đang trăn trở mỗi ngày, đó là chúng ta thì chưa già, mà cha mẹ thì mỗi ngày một già hơn. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

18m
Jul 10
120. Hạnh Phúc Là Gì?

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài góc nhìn của mình về Hạnh Phúc và thông qua đó chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà có nhiều người trong chúng ta vẫn thường trăn trở, đó là mục tiêu sau cùng mà chúng ta đến với cuộc sống này là gì? . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

17m
Jul 02
119. Phân biệt Thẻ ATM, Thẻ Ghi Nợ và Thẻ Tín Dụng

Trong loạt bài này tôi sẽ cố gắng chia sẻ một cách đầy đủ và chi tiết nhất về cách hoạt động của từng loại thẻ ngân hàng, cũng như cách để làm sao giúp các anh chị có thể tận dụng tối đa các ưu điểm của nó, đồng thời tránh được các thói quen xấu khi sử dụng thẻ. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

19m
Jun 26
118. Làm Chủ Cảm Xúc - Làm Chủ Cuộc Sống

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ các anh chị một số đúc kết cũng như những kinh nghiệm của mình trong việc kiểm soát và chế ngự các cảm xúc tiêu cực như vậy. Có được những kỹ năng này sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta vững vàng và bình an hơn rất nhiều. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

21m
Jun 18
117. Hành Trình Tự Học Tiếng Anh

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hành trình tự học tiếng Anh của mình. Từ những ngày đầu khi vừa mới bước ra đời, bắt đầu đi làm những công việc đầu tiên với vốn tiếng Anh chỉ vỏn vẹn từ các tiết học trong trường phổ thông. Đến hôm nay, tuy vẫn chưa dám nhận là giỏi tiếng Anh, nhưng nó cũng đủ để tôi có thể tự tin bước vào bất kỳ cuộc họp quan trọng nào. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

23m
Jun 11
116. Những Phương Pháp Tự Học Hiệu Quả (Phần 2)

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số nguồn kiến thức và những phương pháp tôi thường dùng cho hành trình tự học của mình. . . . . . CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 📖 Khoá học đầu tư mà tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu (Hiện tại khoá học vẫn còn mở đăng ký, các anh chị có thể tham gia và xem lại các bài giảng cũ để bắt kịp mọi người) 📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi 📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien ✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu 📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

19m
Jun 04