KBS WORLD Radio Tiếng Hàn qua phim ảnh

KBS WORLD Radio

About

Học lời thoại tiếng Hàn thông qua những bộ phim đã và đang được chiếu tại Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

Available on

Community

224 episodes

[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Ba chị em dũng cảm (4) 한시름 놨어

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 27
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Ba chị em dũng cảm (3) 알음알음

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 20
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Ba chị em dũng cảm (2) 깨가 쏟아지게 살겠지

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 13
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Ba chị em dũng cảm (1) 밑 빠진 독에 물 붓기

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 06
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (18) 내 말이 그 말이야

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 30
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (17) 입이 무거워

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 23
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (16) 두 손 두 발 다 들었어

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 16
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 09
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (14) 피차일반입니다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 02
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (13) 입이 방정이지

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 25
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (12) 눈이 삐었다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 18
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (11) 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 11
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (10) 꼬리가 길면 밟힌다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 04
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (9) 감 떨어졌어요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 28
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (8) 눈치가 없어

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 21
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (7) 말은 청산유수야

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 14
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (6) 빛 좋은 개살구지

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 07
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (5) 선 넘지 마라

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 31
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (4) 믿는 도끼에 발등 찍힌다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 24
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (3) 내 손안에 있어

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 17
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (2) 누워서 침 뱉기예요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 10
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Hiện tại tươi đẹp (1) 불난 데 부채질 한다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 03
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Khi hoa trà nở (17) 무슨 상관이야

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 26
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Khi hoa trà nở (16) 왜 이렇게 속을 썩여?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 19
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Khi hoa trà nở (15) 딱 보면 알아요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 12
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Khi hoa trà nở (14) 헛소리하지 말고

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 05
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 29
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 22
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 15
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Khi hoa trà nở (10) 천만다행이다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 08