Thích Trí Huệ

Thich Tri Hue Official

About

Kính thưa quí vị Phật tử thân mến, đây là kênh Podcast chính thức của Thầy Thích Trí Huệ gồm nhiều nội dung liên quan đến tiến trình tu tập Phật đạo mầu nhiệm.
Kính chúc quí vị Phật tử sau khi nghe luôn được Thân An Tâm Lạc, đạt được nhiều thành tựu trên con đường tu đến chánh quả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thông tin Liên Hệ:
Mail: thichtrihue.podcast@gmail.com
Website: anchor.fm/thichtrihue

Available on

Community

76 episodes

Tiểu Kinh Saccaka 35 - Kinh Điển Nikaya - Đ.Đ Thích Trí Huệ

Tiểu Kinh Saccaka 35  - Kinh Điển Nikaya - Đ.Đ Thích Trí Huệ

29m
Jun 26
Đại Kinh Mãn Nguyệt - Kinh Điển Nikaya - Đ.Đ Thích Trí Huệ

Đại Kinh Mãn Nguyệt - Kinh Điển Nikaya - Đ.Đ Thích Trí Huệ

13m
Apr 10
Đại kinh Saccaka 35 - Kinh Điển Nikaya - Đ.Đ Thích Trí Huệ

Đại kinh Saccaka 35 - Kinh Điển Nikaya - Đ.Đ Thích Trí Huệ

42m
Feb 26
Kinh Điển Nikaya - Kinh Thánh Cầu - Đ.Đ Thích Trí Huệ

Kinh Điển Nikaya - Kinh Thánh Cầu - Đ.Đ Thích Trí Huệ

47m
Jan 04
Phương pháp trị bệnh không dùng thuốc | ĐĐ. Thích Trí Huệ

Phương pháp trị bệnh không dùng thuốc Thuyết Giảng Tại HÀN QUỐC | ĐĐ. Thích Trí Huệ. Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 4m
Sep 28, 2021
93. Tâm Tham || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu Thiền Tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 36 - Phần 1 - Tâm Tham || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 5m
Jun 01, 2021
92. Đề mục Thiền Định || Đại đức Thích Trí Huệ.

Khoá tu Thiền Tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 35 - Phần 2 -  Đề mục Thiền Định || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 16m
Jun 01, 2021
91.Thiền - Định - Toạ Thiền || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu Thiền Tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 35 - Phần 1 -  Thiền - Định - Toạ Thiền || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 44m
May 29, 2021
90. Thiền Hơi Thở || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu Thiền Tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 34 - Phần 3 -  Thiền Hơi Thở || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

54m
May 27, 2021
89. Pháp và Pháp Giới || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu Thiền Tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 34 - Phần 2 - Pháp và Pháp Giới || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 7m
May 23, 2021
88. Thức Ăn Của Tâm || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu Thiền Tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 34 - Phần 1 - Thức Ăn Của Tâm || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 34m
May 21, 2021
87.Đoạn Diệt Tâm, các bước để đoạn diệt một tâm mình muốn || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu Thiền Tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 33 - Phần 3 - Đoạn Diệt 1 Tâm || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

58m
May 20, 2021
86. Gốc Của Tâm. Tâm ta có chăng của ta?? || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá Tu Thiền Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 33 - Phần 2 - Gốc Của Tâm || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

50m
May 19, 2021
85. Cơ Chế Sanh Tâm, biết được điều này đạt được lợi ích gì trong tu tập??? || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá Tu Thiền Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 33 - Phần 1 - Cơ chế Sanh Tâm || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

48m
May 18, 2021
84. Tám Thánh Trí - Người có Tám Thánh Trí sẽ được Phước Lợi Gì || Đại đức Thích Trí Huệ

84. Khoá tu Thiền Tập Vipassana. Minh Sát Tuệ Lần Thứ 32 - Phần 2 - 8 Thánh Trí || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 11m
May 16, 2021
83. Tám Thức - Người ngã mạn nhu cầu biết rất nhiều - Cho rằng thức là mình, như vậy có đúng không?

83. Tám Thức- Người ngã mạn nhu cầu biết rất nhiều - Cho rằng thức là mìnhKhoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 32 - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 32m
May 15, 2021
82. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 31 - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 31 - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

47m
May 14, 2021
81. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 31 - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 31 - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

59m
May 13, 2021
80. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 30 - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 30 - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 32m
May 12, 2021
79. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 30 - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 30 - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 7m
May 11, 2021
78. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 29 - Phần 3 || Đại đức Thích Trí Huệ

Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ - Lần Thứ 29 - Phần 3 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 10m
May 10, 2021
77. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 29 - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ

77. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 29 - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 14m
May 09, 2021
76. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 29 - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ

76. Khoá tu thiền tập Vipassana - Minh Sát Tuệ -Lần Thứ 29 - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

21m
May 08, 2021
Ôn tập giáo lý Thiền Tập, Thiền quán, Thiền định - Phần 3 || Đại đức Thích Trí Huệ

Ôn tập giáo lý Thiền Tập, Thiền quán, Thiền định - Phần 3 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

35m
May 02, 2021
Ôn tập giáo lý Thiền Tập, Thiền quán, Thiền định - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ

Ôn tập giáo lý Thiền Tập, Thiền quán, Thiền định - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 0m
May 02, 2021
Ôn tập giáo lý Thiền Tập, Thiền quán, Thiền định - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ

Ôn tập giáo lý Thiền Tập, Thiền quán, Thiền định - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 55m
May 01, 2021
Lục Thông - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ

Lục Thông - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 11m
Apr 29, 2021
Lục Thông - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ

Lục Thông - Phần 1 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 15m
Apr 28, 2021
Thực Hành Thiền Thời Đức Phật || Đại đức Thích Trí Huệ

Thực Hành Thiền Thời Đức Phật || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

58m
Apr 27, 2021
6 nẻo luân hồi - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ

6 nẻo luân hồi - Phần 2 || Đại đức Thích Trí Huệ Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng  Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1h 36m
Apr 26, 2021