Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

About

Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền,
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Available on

Community

831 episodes

NTVV- 971 _ Mẹ Ơi _ Ý Thơ Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Hoài Linh - Bích Ngọc

NTVV- 971 _ Mẹ Ơi _ Ý Thơ Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Hoài Linh - Bích Ngọc

7m
Aug 13
NTVV - 970 _ Ánh Sáng _ Trình Bày - Mai An _ Album Nỗi Lòng Du Tử

NTVV - 970 _ Ánh Sáng  _  Trình Bày - Mai An  _ Album Nỗi Lòng Du Tử

4m
Aug 11
NTVV - 969 _ Chú Xồi Khuyến Tu _ Tác Giã Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Xuân Phát _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

NTVV - 969 _ Chú Xồi Khuyến Tu  _ Tác Giã Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Xuân Phát  _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

7m
Aug 09
NTVV-968_Ước Mơ Thế Giới Hòa Bình _Ý Đạo - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Kiên Tử Như_ Tô Văn Việt

NTVV-968_Ước Mơ Thế Giới Hòa Bình  _Ý Đạo - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời  Kiên Tử Như_ Tô Văn Việt

5m
Aug 07
NTVV-967_Nam Mô_ Ngâm Thơ _ Thanh Mai

NTVV-967_Nam Mô_ Ngâm Thơ _ Thanh Mai

2m
Aug 05
NTVV-966 _Thương Em _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Duy Khánh _ Ca Sĩ _ Duy Khánh

NTVV-966 _Thương Em  _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _  Nhạc  Duy Khánh _ Ca Sĩ _ Duy Khánh

5m
Jul 27
NTVV-965 _ Cô Gái Phù Sinh _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Duy Khánh _ Ca Sĩ _ Thanh Huyền

NTVV-965 _ Cô Gái Phù Sinh _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _  Nhạc  Duy Khánh _ Ca Sĩ _ Thanh Huyền

5m
Jul 25
NTVV-964 _Tạm Xa _ Thơ - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Kiên Tử Như_ Ca Sĩ _ Hiếu Ngọc - Xuân Chánh

NTVV-964 _Tạm Xa  _ Thơ - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời  Kiên Tử Như_ Ca Sĩ _  Hiếu Ngọc - Xuân Chánh

3m
Jul 23
NTVV-963 _Từ Bi Nhiệm Mầu _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Hương Lan

NTVV-963 _Từ Bi Nhiệm Mầu _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Hương Lan

7m
Jul 21
NTVV-962 _ Đường Về Thiêng Thai _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Duy Khánh _ Ca Sĩ - Thanh Huyền

NTVV-962 _ Đường Về Thiêng Thai _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _  Nhạc  Duy Khánh _ Ca Sĩ - Thanh Huyền

4m
Jul 19
NTVV-961 _ Chứng Đạo Ca Phần 3 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV-961 _ Chứng Đạo Ca Phần 3 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

2m
Jul 17
NTVV- 960_ Ánh Sáng Nhiệm Mầu _ ý Đạo - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Kiên Tử Như _ Ca Sĩ - Đông Quân

NTVV- 960_ Ánh Sáng Nhiệm Mầu _ ý Đạo - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời  Kiên Tử Như _ Ca Sĩ - Đông Quân

7m
Jul 15
NTVV-959 _ Sấm Tu Hành - Thơ Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Cổ Nhạc _ Tiếng Hát - Thanh Mai

NTVV-959 _ Sấm Tu Hành - Thơ Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Cổ Nhạc _ Tiếng Hát - Thanh Mai

4m
Jul 11
NTVV-958_ Đường Về Chốn Cũ _ ý Đạo - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Tô Văn Việt _Ca Sỉ _ Quốc Nghĩa

NTVV-958_ Đường Về Chốn Cũ _ ý Đạo - Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời  Tô Văn Việt _Ca Sỉ _ Quốc Nghĩa

4m
Jul 09
NTVV- 957 _ Chứng Đạo Ca Phần 2 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV- 957 _ Chứng Đạo Ca Phần 2 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

17m
Jul 07
NTVV-956_Cùng Đến Với Nhau _ ý Đạo Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Kiên Tử Như

NTVV-956_Cùng Đến Với Nhau _ ý Đạo Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Kiên Tử Như

3m
Jul 05
NTVV- 955 _ Chiếc Áo Tình Thương _ Tân Cổ Nhạc _ Tiếng Hát Thanh Mai _ Album Người Cha Kính Yêu

NTVV- 955 _ Chiếc Áo Tình Thương  _ Tân Cổ Nhạc _ Tiếng Hát Thanh Mai _ Album Người Cha Kính Yêu

7m
Jul 03
NTVV-954 _ Chứng Đạo Ca - Phần 1 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV-954 _ Chứng Đạo Ca - Phần 1 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

12m
Jul 01
NTVV-953_ Tình Cha _ Nhạc Và Lời - Giác Chơn _ Ca Sĩ - Minh Dương

NTVV-953_ Tình Cha _ Nhạc Và Lời - Giác Chơn _ Ca Sĩ - Minh Dương

4m
Jun 27
NTVV- 952 _ Thương Cha _ Nhạc Và Lời - Nguyễn Hoàng Long _ Ca Sĩ - Lộc Đoàn

NTVV- 952 _ Thương Cha _ Nhạc Và Lời - Nguyễn Hoàng Long  _ Ca Sĩ - Lộc Đoàn

6m
Jun 25
NTVV-951 _ Người Cha Kính Yêu _ Cổ Nhạc _ Ca sĩ - Thanh Mai

NTVV-951 _  Người Cha Kính Yêu _ Cổ Nhạc _ Ca sĩ - Thanh Mai

4m
Jun 23
NTVV- 950 _ Cha Yêu _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV- 950 _ Cha Yêu _  Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

3m
Jun 21
NTVV- 949 _ Người Cha Vô Vi_ Sáng Tác - Lê Nguyễn _ Ca Sĩ - Hoàn Hảo

NTVV- 949 _ Người Cha Vô Vi_ Sáng Tác - Lê Nguyễn  _ Ca Sĩ - Hoàn Hảo

6m
Jun 19
NTVV- 948 _ Vĩ Kiên Sáng Ngời _ Cổ Nhạc _ Sáng Tác - Chí Tâm _ Ca Sĩ - Thanh Mai

NTVV- 948 _ Vĩ Kiên Sáng Ngời _ Cổ Nhạc _ Sáng Tác - Chí Tâm _ Ca Sĩ - Thanh Mai

11m
Jun 18
NTVV- 947_ Linh Bảo Kinh - Chương 30-33, 35-43, 46-49 _ Ngâm thơ - Lệ Ba

NTVV- 947_ Linh Bảo Kinh - Chương 30-33, 35-43, 46-49 _ Ngâm thơ - Lệ Ba

20m
Jun 16
NTVV-946 _Pháp Lý Vô Vi _ ý Đạo Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Kiên Tử Như

NTVV-946 _Pháp Lý Vô Vi _ ý Đạo Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Kiên Tử Như

2m
Jun 14
NTVV- 945_ Ánh Sáng Từ Bi _ Cổ Nhạc _ Sáng Tác - Chí Tâm _ Thể Hiện - Thanh Mai

NTVV- 945_ Ánh Sáng Từ Bi _ Cổ Nhạc _ Sáng Tác - Chí Tâm _ Thể Hiện - Thanh Mai

9m
Jun 09
NTVV-944 _ Linh Bảo Kinh - Chương 17-21 24 26 28 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV-944 _ Linh Bảo Kinh - Chương 17-21 24 26 28 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

8m
Jun 06
NTVV-943_Trăng Và Sao _ ý Đạo Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Tô Văn Việt _ Ca Sĩ - Hiếu Ngọc.mp3

NTVV-943_Trăng Và Sao _ ý Đạo Thiền Sư- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc và Lời Tô Văn Việt _ Ca Sĩ - Hiếu Ngọc.mp3

4m
Jun 04
NTVV-942 _ Tình Người _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Ca Sĩ - Thanh Mai

NTVV-942 _ Tình Người _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Ca Sĩ - Thanh Mai

5m
May 27