Vũ Trụ là Nhà

Giang

About

Xin chào, mình là Giang, mình là Spiritual Coach chuyên hỗ trợ phụ nữ chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận sự chỉ dẫn từ Vũ Trụ để trở về với ánh sáng và tình yêu.

Kênh Podcast này là nơi mình chia sẻ những trải nghiệm, những bài học, những thông điệp mình đã đón nhận trên hành trình chữa lành, sống hạnh phúc và tỉnh thức.

👉 Chia sẻ cảm nhận của bạn về các episode trên cộng đồng của mình: facebook.com/groups/readytoshine.toarang/ 👉 Liên hệ với mình tại: facebook.com/luuttgiang/

Available on

Community

25 episodes

25. Những điểm suy sụp cảm xúc (Emotional Breakdown)

Việc bắt gặp những điểm suy sụp về cảm xúc là điều bình thường trong quá trình phát triển "phá vỏ, thoát kén" của mỗi người. Tuy nhiên, làm thế nào Giang không chìm đắm trong những điểm suy sụp, thay vào đó có thể quay trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục tiến bước? ----------- Đặt lịch Coaching 1-1 với mình tại FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/

23m
Dec 16, 2021
24. 02 điều cần nhớ để bắt đầu Dự Án Cá Nhân

Trước khi bắt đầu một dự án cá nhân, đây là hai điều mình giữ trong trái tim mình, và nay mình chia sẻ lại với bạn  ----------- Đặt lịch Coaching 1-1 với mình tại FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/

20m
Dec 13, 2021
23. Sự thật về Vòng Lặp Cảm Xúc

Do đâu mà chúng ta có những thời điểm suy sụp về mặt cảm xúc hoặc những thời điểm bùng phát trong kích động? Làm thế nào để dừng lại vòng xoáy cảm xúc đó.  ----------- ĐẶT LỊCH COACHING 1-1 VỚI MÌNH TẠI FB CÁ NHÂN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LUUTTGIANG/

16m
Dec 09, 2021
22. Bạn có Sẵn Sàng nhờ sự Hỗ Trợ hay không?

Bạn có phải là người mở lòng đón nhận sự hỗ trợ không? --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

22m
Nov 26, 2021
21. Cơ Thể biết nói Thông Điệp của Tâm Hồn

Chừng nào bạn còn chưa kết nối được với cơ thể - những gì sờ được, chạm được, bạn rất khó kết nối với những gì trừu tượng hơn, có cảm giác cao siêu hơn... --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

24m
Nov 23, 2021
20. Đối diện với sự Kháng Cự (Resistance)

Khi bước đi trên hành trình này, đôi lúc bạn sẽ trở nên kháng cự, không muốn đi tiếp, muốn dừng lại, muốn quay lại cuộc sống cũ, làm thế nào để đi ra khỏi trạng thái đó? --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

34m
Nov 19, 2021
19. [Thiền] Kết nối với Phiên bản Trù Phú bên trong bạn

Đây là bài thiền giúp bạn kết nối với phiên bản Trù Phú bên trong bạn  --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

13m
Nov 16, 2021
18. Một Khao Khát xuất hiện trong Trái Tim bạn vì biết rằng Bạn có thể Nuôi Dưỡng Nó

Những khao khát chọn Trái Tim bạn để cư ngụ, bởi vì chúng biết đó là một mảnh đất màu mỡ giúp chúng lớn lên, và bởi chúng biết bạn có thể thực hiện được. ------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

26m
Nov 12, 2021
17. Niềm Tin nào đang Cản Đường bạn?

Niềm tin giới hạn (Limiting Beliefs) nào đang ngăn cản bạn phát triển trên hành trình này? --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

23m
Nov 09, 2021
16. Làm thế nào để Đối Diện với những Đêm Đen Cuộc Đời

Những giai đoạn khủng hoảng trong cuộc sống của mình, mình đã đi qua như thế nào... --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

21m
Nov 05, 2021
15. Đi ra khỏi nguyên mẫu Kẻ Hoàn Hảo (Perfectionist)

Perfectionist chỉ làm bạn dừng lại, chần chừ lâu hơn trên hành trình này mà thôi. --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

30m
Nov 02, 2021
14. Trò chuyện về những Chỉ Dẫn trên Hành Trình Tâm Linh

Bạn không phải đi một mình trên hành trình này đâu, vì Vũ Trụ luôn ở đó và chỉ lối cho bạn từng chút một. --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

20m
Oct 29, 2021
13. Bạn có đang Mong Đợi một Cuộc Sống Dễ Dàng?

Hành trình tâm linh không phải là một hành trình trải đầy hoa hồng... --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

18m
Oct 26, 2021
12. Surrender (Quy thuận) trước Dòng chảy của Vũ Trụ

Khi bạn quy thuận, bạn đang cho phép bạn và Vũ Trụ đồng sáng tạo (co-create) thực tại của chính bạn --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

18m
Oct 22, 2021
11. Nỗi Đau lầ điểm Chuyển Hóa của bạn

Nỗi đau cũng chính là Phước lành của bạn. Nỗi đau của bạn nằm ở đâu, khao khát của bạn cũng nằm ở đó. ---------  Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://bit.ly/3vnbD8C - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/  - My tribe: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

21m
Oct 19, 2021
10. Nếu Thành công của bạn là Chắc chắn xảy ra (Inevitable)

Đã có ai nói với bạn rằng, Thành Công của bạn là chắc chắn chưa? --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: Waitlist https://anchor.fm/dashboard/episode/new/Inner%20Child%20(%C4%90%E1%BB%A9a%20tr%E1%BA%BB%20b%C3%AAn%20trong)%20l%C3%A0%20phi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20b%E1%BB%8B%20b%E1%BB%8F%20r%C6%A1i,%20b%E1%BB%8B%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20b%C3%AAn%20trong%20ch%C3%ADnh%20b%E1%BA%A1n.%20Ng%C3%A0y%20h%C3%B4m%20nay,%20h%C3%A3y%20c%C3%B9ng%20m%C3%ACnh%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20l%E1%BA%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A1n%20%E1%BA%A5y%20nh%C3%A9.%20%20---------%20Xin%20ch%C3%A0o,%20m%C3%ACnh%20l%C3%A0%20Giang,%20m%E1%BB%99t%20Spiritual%20Coach%20%C4%91ang%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20c%C3%A1c%20ch%E1%BB%8B%20em%20ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF%20tr%C3%AAn%20h%C3%A0nh%20tr%C3%ACnh%20t%C3%A2m%20linh,%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20ch%E1%BA%A1m%20v%C3%A0o%20tr%C3%A1i%20tim,%20l%E1%BA%AFng%20nghe%20tr%E1%BB%B1c%20gi%C3%A1c,%20quy%20thu%E1%BA%ADn%20d%C3%B2ng%20ch%E1%BA%A3y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20Tr%E1%BB%A5.%20%20M%C3%ACnh%20lu%C3%B4n%20tin%20r%E1%BA%B1ng%20quy%E1%BB%81n%20n%C4%83ng%20c%E1%BB%A7a%20m%E1%BB%99t%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF%20n%E1%BA%B1m%20trong%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20n%E1%BB%99i%20t%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y.%20M%E1%BB%99t%20khi%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20%C4%91%C3%A1nh%20th%E1%BB%A9c%20quy%E1%BB%81n%20n%C4%83ng%20say%20ng%E1%BB%A7%20b%C3%AAn%20trong%20m%C3%ACnh,%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20ho%C3%A0n%20to%C3%A0n%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20ki%E1%BA%BFn%20t%E1%BA%A1o%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%A1i%20m%C3%A0%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20mong%20mu%E1%BB%91n.%20%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20Coaching%20v%E1%BB%9Bi%20m%C3%ACnh%20t%E1%BA%A1i:%20https://docs.google.com/forms/d/1aSOQSg05EiAwjt0BAppTpRkMDoPetOFkl_Wb2fVBZFU/viewform?fbclid=IwAR03TCS9f2_c61EkneRioUuiZtVcaNuT28_yBfltNZljmm6HFyz89tl7v2c&edit_requested=true%20%20-%20FB%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n:%20https://www.facebook.com/luuttgiang/%20-%20Group%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%E2%80%9CReady%20to%20Shine%20%E2%80%93%20Sinh%20ra%20%C4%91%E1%BB%83%20T%E1%BB%8Fa%20R%E1%BA%A1ng%E2%80%9D:%20https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang - FB cá nhân: Lưu Giang https://www.facebook.com/luuttgiang/ - Group cộng đồng Ready to Shine – Sinh ra để Tỏa Rạng https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

20m
Oct 14, 2021
9. Khi bạn nói "Có" với khao khát của chính mình, toàn thể Vũ Trụ sẽ nói "Có" với cuộc sống của bạn

Điều bạn cần làm chỉ là đưa ra quyết định, mở lòng, đón nhận sự dẫn dắt kì diệu từ Vũ Trụ. --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: Waitlist https://anchor.fm/dashboard/episode/new/Inner%20Child%20(%C4%90%E1%BB%A9a%20tr%E1%BA%BB%20b%C3%AAn%20trong)%20l%C3%A0%20phi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20b%E1%BB%8B%20b%E1%BB%8F%20r%C6%A1i,%20b%E1%BB%8B%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20b%C3%AAn%20trong%20ch%C3%ADnh%20b%E1%BA%A1n.%20Ng%C3%A0y%20h%C3%B4m%20nay,%20h%C3%A3y%20c%C3%B9ng%20m%C3%ACnh%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20l%E1%BA%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A1n%20%E1%BA%A5y%20nh%C3%A9.%20%20---------%20Xin%20ch%C3%A0o,%20m%C3%ACnh%20l%C3%A0%20Giang,%20m%E1%BB%99t%20Spiritual%20Coach%20%C4%91ang%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20c%C3%A1c%20ch%E1%BB%8B%20em%20ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF%20tr%C3%AAn%20h%C3%A0nh%20tr%C3%ACnh%20t%C3%A2m%20linh,%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20ch%E1%BA%A1m%20v%C3%A0o%20tr%C3%A1i%20tim,%20l%E1%BA%AFng%20nghe%20tr%E1%BB%B1c%20gi%C3%A1c,%20quy%20thu%E1%BA%ADn%20d%C3%B2ng%20ch%E1%BA%A3y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20Tr%E1%BB%A5.%20%20M%C3%ACnh%20lu%C3%B4n%20tin%20r%E1%BA%B1ng%20quy%E1%BB%81n%20n%C4%83ng%20c%E1%BB%A7a%20m%E1%BB%99t%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF%20n%E1%BA%B1m%20trong%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20n%E1%BB%99i%20t%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y.%20M%E1%BB%99t%20khi%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20%C4%91%C3%A1nh%20th%E1%BB%A9c%20quy%E1%BB%81n%20n%C4%83ng%20say%20ng%E1%BB%A7%20b%C3%AAn%20trong%20m%C3%ACnh,%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20ho%C3%A0n%20to%C3%A0n%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20ki%E1%BA%BFn%20t%E1%BA%A1o%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%A1i%20m%C3%A0%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20mong%20mu%E1%BB%91n.%20%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20Coaching%20v%E1%BB%9Bi%20m%C3%ACnh%20t%E1%BA%A1i:%20https://docs.google.com/forms/d/1aSOQSg05EiAwjt0BAppTpRkMDoPetOFkl_Wb2fVBZFU/viewform?fbclid=IwAR03TCS9f2_c61EkneRioUuiZtVcaNuT28_yBfltNZljmm6HFyz89tl7v2c&edit_requested=true%20%20-%20FB%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n:%20https://www.facebook.com/luuttgiang/%20-%20Group%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%E2%80%9CReady%20to%20Shine%20%E2%80%93%20Sinh%20ra%20%C4%91%E1%BB%83%20T%E1%BB%8Fa%20R%E1%BA%A1ng%E2%80%9D:%20https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang - FB cá nhân: Lưu Giang https://www.facebook.com/luuttgiang/ - Group cộng đồng Ready to Shine – Sinh ra để Tỏa Rạng https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

33m
Oct 14, 2021
8. [Thiền] Kết nối với Tình Yêu trong lòng Đất Mẹ

Chúng ta là những đứa con của Cha Trời và Đất Mẹ. Ngày hôm nay hãy cùng mình kết nối với Nguồn Tình Yêu trong lòng Đất Mẹ thông qua bài thiền này nhé. --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: Waitlist https://anchor.fm/dashboard/episode/new/Inner%20Child%20(%C4%90%E1%BB%A9a%20tr%E1%BA%BB%20b%C3%AAn%20trong)%20l%C3%A0%20phi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20b%E1%BB%8B%20b%E1%BB%8F%20r%C6%A1i,%20b%E1%BB%8B%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20b%C3%AAn%20trong%20ch%C3%ADnh%20b%E1%BA%A1n.%20Ng%C3%A0y%20h%C3%B4m%20nay,%20h%C3%A3y%20c%C3%B9ng%20m%C3%ACnh%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20l%E1%BA%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A1n%20%E1%BA%A5y%20nh%C3%A9.%20%20---------%20Xin%20ch%C3%A0o,%20m%C3%ACnh%20l%C3%A0%20Giang,%20m%E1%BB%99t%20Spiritual%20Coach%20%C4%91ang%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20c%C3%A1c%20ch%E1%BB%8B%20em%20ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF%20tr%C3%AAn%20h%C3%A0nh%20tr%C3%ACnh%20t%C3%A2m%20linh,%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20ch%E1%BA%A1m%20v%C3%A0o%20tr%C3%A1i%20tim,%20l%E1%BA%AFng%20nghe%20tr%E1%BB%B1c%20gi%C3%A1c,%20quy%20thu%E1%BA%ADn%20d%C3%B2ng%20ch%E1%BA%A3y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20Tr%E1%BB%A5.%20%20M%C3%ACnh%20lu%C3%B4n%20tin%20r%E1%BA%B1ng%20quy%E1%BB%81n%20n%C4%83ng%20c%E1%BB%A7a%20m%E1%BB%99t%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF%20n%E1%BA%B1m%20trong%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20n%E1%BB%99i%20t%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y.%20M%E1%BB%99t%20khi%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20%C4%91%C3%A1nh%20th%E1%BB%A9c%20quy%E1%BB%81n%20n%C4%83ng%20say%20ng%E1%BB%A7%20b%C3%AAn%20trong%20m%C3%ACnh,%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20ho%C3%A0n%20to%C3%A0n%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20ki%E1%BA%BFn%20t%E1%BA%A1o%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%A1i%20m%C3%A0%20c%C3%B4%20%E1%BA%A5y%20mong%20mu%E1%BB%91n.%20%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20Coaching%20v%E1%BB%9Bi%20m%C3%ACnh%20t%E1%BA%A1i:%20https://docs.google.com/forms/d/1aSOQSg05EiAwjt0BAppTpRkMDoPetOFkl_Wb2fVBZFU/viewform?fbclid=IwAR03TCS9f2_c61EkneRioUuiZtVcaNuT28_yBfltNZljmm6HFyz89tl7v2c&edit_requested=true%20%20-%20FB%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n:%20https://www.facebook.com/luuttgiang/%20-%20Group%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%E2%80%9CReady%20to%20Shine%20%E2%80%93%20Sinh%20ra%20%C4%91%E1%BB%83%20T%E1%BB%8Fa%20R%E1%BA%A1ng%E2%80%9D:%20https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang - FB cá nhân: Lưu Giang https://www.facebook.com/luuttgiang/ - Group cộng đồng Ready to Shine – Sinh ra để Tỏa Rạng https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

5m
Oct 14, 2021
7. Vũ Trụ luôn bên bạn

Khi bạn quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ, Vũ Trụ sẽ luôn dẫn lối bạn đến nơi bạn cần đến. --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: Waitlist /InnerChild(Đứatrẻbêntrong)làphiênbảnbịbỏrơi,bịtổnthươngbêntrongchínhbạn.Ngàyhômnay,hãycùngmìnhkếtnốilạivớibạnấynhé.---------Xinchào,mìnhlàGiang,mộtSpiritualCoachđanghỗtrợcácchịemphụnữtrênhànhtrìnhtâmlinh,cóthểchạmvàotráitim,lắngnghetrựcgiác,quythuậndòngchảycủaVũTrụ.Mìnhluôntinrằngquyềnnăngcủamộtngườiphụnữnằmtrongchínhthếgiớinộitạicủacôấy.Mộtkhicôấyđánhthứcquyềnnăngsayngủbêntrongmình,côấyhoàntoàncóthểkiếntạothựctạimàcôấymongmuốn.ĐăngkýCoachingvớimìnhtại:https://docs.google.com/forms/d/1aSOQSg05EiAwjt0BAppTpRkMDoPetOFkl_Wb2fVBZFU/viewform?fbclid=IwAR03TCS9f2_c61EkneRioUuiZtVcaNuT28_yBfltNZljmm6HFyz89tl7v2c&edit_requested=true-FBcánhân:https://www.facebook.com/luuttgiang/-Groupcộngđồng“ReadytoShine–SinhrađểTỏaRạng”:https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang - FB cá nhân: Lưu Giang https://www.facebook.com/luuttgiang/ - Group cộng đồng Ready to Shine – Sinh ra để Tỏa Rạng https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang

23m
Oct 14, 2021
6. [Thiền] Kết nối với Em bé Bên trong (Inner Child)

Inner Child (Đứa trẻ bên trong) là phiên bản bị bỏ rơi, bị tổn thương bên trong chính bạn. Ngày hôm nay, hãy cùng mình kết nối lại với bạn ấy nhé. --------- Xin chào, mình là Giang, một Spiritual Coach đang hỗ trợ các chị em phụ nữ trên hành trình tâm linh, có thể chạm vào trái tim, lắng nghe trực giác, quy thuận dòng chảy của Vũ Trụ. Mình luôn tin rằng quyền năng của một người phụ nữ nằm trong chính thế giới nội tại của cô ấy. Một khi cô ấy đánh thức quyền năng say ngủ bên trong mình, cô ấy hoàn toàn có thể kiến tạo thực tại mà cô ấy mong muốn. Đăng ký Coaching với mình tại: https://docs.google.com/forms/d/1aSOQSg05EiAwjt0BAppTpRkMDoPetOFkl_Wb2fVBZFU/viewform?fbclid=IwAR03TCS9f2_c61EkneRioUuiZtVcaNuT28_yBfltNZljmm6HFyz89tl7v2c&edit_requested=true - FB cá nhân: https://www.facebook.com/luuttgiang/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHh0X1pIOTNSRjN4ZXZMeW9sMEtSamUwakhfUXxBQ3Jtc0trUlhSOWtBWmhmOE1CTjZYdlhvczljclFvMjJrV2ZqTmtFcUEzNXNzUVFkVHF4T2lMbnI2eHFEV01Ua1RYWFNXNU9UWlJLaXhwb2M2N09fWnJhUTR1VkVHZ0VPQkphR2JLR084VGhuNE50Rm5oR2RoZw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fluuttgiang%2F - Group cộng đồng “Ready to Shine – Sinh ra để Tỏa Rạng”: https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang https://www.facebook.com/groups/readytoshine.toarang/?__cft__[0]=AZWOu6zG6Gayre5fgKypAJTwBJDVQeghAWnbHe6XbASV9psLksphj7yPDlkciz5_1-Nu3He_f9b-yQCCVisytkv2UNglmnI4jjrdsm4KogDet1EHmMCY_4aNi7TMVKUQM1aWjfsQuqYHBez8TeTO_J4j&__tn__=-UK-R

14m
Oct 14, 2021
5. Quyền năng của kẻ biết ơn

"Người nào đã có sẵn lòng biết ơn sẽ được ban tặng thêm. Và anh ta sẽ có dư dả! Người nào không có lòng biết ơn thì thậm chí những gì anh ta có cũng sẽ bị tước đi!" 👉 Chia sẻ cảm nhận của bạn về episode này trên cộng đồng của mình: facebook.com/groups/readytoshine.toarang/ 👉 Donate cho kênh Podcast: Lưu Thị Thu Giang 0031000382325 Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

14m
Jul 07, 2021
4. Nỗi sợ giết bạn như thế nào?

Bạn mất cả ngày trời đánh vật với những nỗi sợ? Bạn quá sợ hãi đến mức chỉ chạy theo các suy nghĩ thay vì take action? Thậm chí ngay cả khi take action bạn vẫn cảm thấy sợ hãi? Episode này là dành cho bạn, nỗi sợ đang thực sự kiểm soát não bộ của chúng ta như thế nào? 👉 Chia sẻ cảm nhận của bạn về episode này trên cộng đồng của mình: facebook.com/groups/readytoshine.toarang/ 👉 Donate cho kênh Podcast: Lưu Thị Thu Giang 0031000382325 Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

21m
Jul 04, 2021
3. Từ nỗi đau đến tình yêu

Nỗi đau chính là động lực để mình kiên trì bước đi trên hành trình chữa lành và sống tỉnh thức.   Bản thu âm này là dành cho bạn - người cũng đang chật vật với bóng tối - mình đã từng ở đó, từng ở trong những quãng đêm đen vô tận. Mình hiểu nỗi đau của bạn, và mình tin bạn. 👉 Chia sẻ cảm nhận của bạn về episode này trên cộng đồng của mình: facebook.com/groups/readytoshine.toarang/ 👉 Donate cho kênh Podcast: Lưu Thị Thu Giang 0031000382325 Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

18m
Jul 04, 2021
2. [Thiền] Kết nối với tình yêu và ánh sáng

Đây là bài thiền được mình nhắc đến trong episode số 1. Mình luôn tin rằng trong trái tim mỗi người luôn có một nguồn tình yêu và ánh sáng vô tận, chỉ là đôi lúc chúng ta vô tình phủ lấp lên đó quá nhiều suy nghĩ và băn khoăn.  Bài thiền này giúp bạn kết nối trở lại với chính trái tim mình, thực sự thả lỏng và đón nhận tình yêu từ nguồn. 👉 Chia sẻ cảm nhận của bạn về episode này trên cộng đồng của mình: facebook.com/groups/readytoshine.toarang/  👉 Donate cho kênh Podcast: Lưu Thị Thu Giang 0031000382325 Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

14m
Jul 04, 2021
1. Trái tim bạn là một kì quan của vũ trụ

Bạn đã trải qua nhiều ngày tháng chán nản, khắc khoải, vô vọng tìm kiếm giá trị của bản thân?  Nhưng sự thực: Chỉ cần bạn tồn tại trên đời, sự tồn tại của bạn đã có một ý nghĩa đặc biệt, sự tồn tại của bạn đã xứng đáng đón nhận mọi điều tuyệt vời trong cõi sống này.  Bản thu âm này dẫn lối bạn trở về với giá trị nguyên bản vốn dĩ đã ngự trị trong trái tim bạn bấy lâu nay rồi. 👉 Chia sẻ cảm nhận của bạn về episode này trên cộng đồng của mình: facebook.com/groups/readytoshine.toarang/ 👉 Liên hệ với mình tại: facebook.com/luuttgiang/  👉 Donate cho kênh Podcast:  Lưu Thị Thu Giang  0031000382325 Vietcombank chi nhánh Hải Phòng 

7m
Jul 04, 2021