MMA Talk Hub #2: “Moment – Engagement – Value” – 3 từ khóa cần quan tâm khi hợp tác cùng Influencer
JUN 22, 2022
Description Community
About

Hãy cùng Brands Vietnam và MMA tìm hiểu những yếu tố quan trọng thương hiệu cần cân nhắc khi hợp tác với Influencer qua những chia sẻ của chị Phương Đoàn - Country Manager tại Innity Việt Nam.

Comments