20 giờ đầu tiên #No.64
MAY 21
Description Community
About

Làm thế nào để học 1 kỹ năng mới hiệu quả ?những lời khuyên từ cuốn sách "the first 20 hours" của tác giả Josh Kaufman  • Tạo động lực cho mình, chọn 1 cái thích nhất

  • Chỉ tập trung vào 1 cái trong 1 thời điểm

  • Xác định level muốn đạt được

  • Chia nhỏ 20h thành 10-15 lần, mỗi lần lại chia nhỏ theo block 20 phút

  • Cần có môi trường, dụng cụ, thiết bị phù hợp

  • Vượt qua những rào cản, sợ hãi

  • Cần theo dõi sự tiến bộ

  • Không đặt mục tiêu hoàn hảo, mắc lỗi là bình thường.


nếu bạn dùng ứng dụng Blinkist, thì dùng link này đăng ký để support Chàng-Ngốc-Già nhé. cảm ơn bạn.blinkist.o6eiov.net/cng

Comments