Làm Thế Nào Để Vượt Lên Chính Mình? #No.59
FEB 03
Description Community
About

Ai trong chúng mình cũng có những điểm mạnh, và tiềm năng chưa được khai phá.


Nhưng mỗi người có nhịp sinh học khác nhau. Nếu biết kết hợp 3 yếu tố sau thì sẽ giúp bạn phát triển rất nhanh và nhiều: thời gian, năng lượng, và các mối ưu tiên.


5/5 sẽ tốt hơn là 5/7 hay 5/10.


mến chúc bạn Năm mới Nhâm Dần 2022 "At Your Best"

Comments