Sử dụng Mạng Xã Hội #No.44
SEP 05, 2021
Description Community
About

  • Mạng xã hội có rất nhiều dạng, từ LinkedIn, Fb, Twitter, Reddit, Quora, đến Instagram, Tiktok, blog.

  • Mục tiêu sử dụng MXH có thể là để giải trí, thông tin, hay kiến thức.

  • Nên có bộ lọc theo chủ đề, lưu vào bookmark những profile/site yêu thích

  • Không nên tranh cãi trên MXH theo hướng chứng minh là mình đúng, hạ thấp người khác.

  • Nên chia sẻ với tinh thần học hỏi, xây dựng.

Comments