Thiền để tin là mình luôn có đủ
APR 04, 2022
Play
Description Community
About

Điều ngăn cản chúng ta khỏi nhiều cơ hội, hạnh phúc và thành công nhất, chính là suy nghĩ “thiếu thốn”, hay suy nghĩ là mình không “đủ” hoặc có đủ. Đủ ở đây có thể là đủ về vật chất, điều kiện, hoặc đủ về khả năng, lòng dũng cảm, tình yêu... Những suy nghĩ này chính là rào cản ngăn chúng ta khỏi những nơi mình muốn đế, và nó có sức mạnh vô cùng lớn nếu như chúng ta tiếp tục tin vào nó, ngày này qua ngày khác. Bài thiền của tuần này sẽ giúp bạn nhận ra và tin rằng, mình luôn có đủ.

Comments