048. mang gì về cho mẹ?
JAN 09
Description Community
About
Tình mẫu tử, hay rộng hơn là mối quan hệ giữa mẹ và con, có lẽ là một trong những tình cảm mang tính phổ thông, quen thuộc và dễ hiểu nhất trên thế gian này. Nhưng cũng vì vậy mà người ta dễ dàng cho mình quyền được phán xét mỗi khi có sự việc nào đó nảy sinh liên quan đến tình mẹ và đạo làm con. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nhìn nhận đúng đắn hơn về mức độ và cách can thiệp của cộng đồng khi có bất cứ sự việc nào nảy sinh liên quan đến những "chuyện mẹ con" xung quanh mình.
Comments