Quá cảm xúc với Windows 11
JUN 27, 2021
Play
Description Community
About

Lần này Microsoft xây dựng concept nhẹ nhàng cho windows 11, trái ngược phong cách năng động như Apple MacOS. Vì đơn giản mỗi bản windows nó đều gắn liền với quá nhiều kỷ niệm của một con người. Rất "hạp" lý!

Comments