Vị mặn cảm xúc
OCT 03, 2021
Description Community
About

Chúng ta luôn thích thú với cảm xúc ngọt ngào yêu thương, nhưng trên đường đời, ta gặp những cảm xúc có vị mặn, tận hưởng, đứng dậy, bước đi về phía trước, để mỗi gia vị là một phần của cuộc sống của bạn.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Saigon, 03.10.2021

Comments