Con gái nói khum là cúi? ft. Thảo Tâm
DEC 05, 2021
Description Community
About

Con gái thì phải thế nào? Nết na, cam chịu, công dung ngôn hạnh? Liệu sự nhún nhường, cúi đầu có thực sự là điều phụ nữ phải tuân thủ? Đã đến lúc chúng ta ngừng đặt câu hỏi ai là người nên rửa bát?

Comments