Pentester, ranh giới mong manh giữa Thiện và Ác | Hoàng Văn Lộc | Cyber Homies EP03
MAR 25, 2022
Description Community
About

Ở VNPT Cyber Immunity, chúng tôi có những con người ngày ngày "đi lại trên không gian số" mà không có một Firewall nào có thể cản bước.

Podcast số 03 sẽ dần hé mở về nghệ thuật "múa phím" và hành trình dễ say dễ nghiện với nghề Pentest. 

Gọi cốc trà đá rồi băm bi thuốc lào, thở phào nhả khói để lắng nghe và "thẩm" hết những câu chuyện, chiêm nghiệm từ anh Hoàng Văn Lộc - Senior nhiều năm kinh nghiệm tại VNPT Cyber Immunity chia sẻ trong Cyber Homies.

Comments