#14: KHÁCH HÀNG có còn là THƯỢNG ĐẾ?
MAY 23, 2021
Description Community
About
Một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt dịch vừa qua là Nhà Hàng, Khách Sạn. Những người học ngành này đã đối mặt với những thách thức trong ngành như thế nào từ khi đi học cho đến khi tốt nghiệp? Cùng lắng nghe câu chuyện của Hoàng Phương Linh, hiện tại là sinh viên năm cuối ngành Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management) tại trường Blue Moutains International Hotel Management School. Phương Linh còn là 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫 tại 𝐃𝐞𝐯𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫𝐨𝐨
Comments