Truyện ngôn tình Anh Sẽ Phải Yêu Em - Tác Giả: Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

Swipe Mango

About

Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM.


Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên.

Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp!


Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình?


-----------------------------
Nếu như bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của Swipe Mango. Hãy truy cập swipemango.com để lắng nghe những chương trình podcast với nhiều chủ đề khác nhau nhé. Các bạn có thể liên hệ với tụi mình để tạo ra những kênh podcast của riêng mình.

Available on

Community

6 episodes

S1E6 - Tập 6 - Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em - Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

NỘI DUNG Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên. Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp! Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình? * Podcast Truyện Ngôn Tình 365 Ngày Hôn Nhân được sản xuất độc quyền bởi Swipe Mango, với mục đích xây dựng một cộng đồng trao quyền đến phụ nữ trong tình dục và là một môi trường mở dành cho các cặp đôi.

13m
Feb 04, 2020
S1E5 - Tập 5 - Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em - Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

NỘI DUNG Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên. Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp! Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình? * Podcast Truyện Ngôn Tình 365 Ngày Hôn Nhân được sản xuất độc quyền bởi Swipe Mango, với mục đích xây dựng một cộng đồng trao quyền đến phụ nữ trong tình dục và là một môi trường mở dành cho các cặp đôi.

12m
Jan 12, 2020
S1E4 - Tập 4 - Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em - Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

NỘI DUNG Tập 4 Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên. Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp! Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình? * Nếu như bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của Swipe Mango. Hãy truy cập swipemango.com http://swipemango.com để lắng nghe những chương trình podcast với nhiều chủ đề khác nhau nhé. Các bạn có thể liên hệ với tụi mình để tạo ra những kênh podcast của riêng mình.

12m
Jan 08, 2020
S1E3 - Tập 3 - Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em - Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

NỘI DUNG Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của Swipe Mango. Trong podcast này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện ANH SẼ PHẢI YÊU EM. Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên. Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp! Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình? * Nếu như bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của Swipe Mango. Hãy truy cập swipemango.com http://swipemango.com để lắng nghe những chương trình podcast với nhiều chủ đề khác nhau nhé. Các bạn có thể liên hệ với tụi mình để tạo ra những kênh podcast của riêng mình.

13m
Jan 08, 2020
S1E2 - Tập 2 - Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em - Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

NỘI DUNG Chương 2 Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên. Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp! Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình? * Nếu như bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của Swipe Mango. Hãy truy cập swipemango.com http://swipemango.com để lắng nghe những chương trình podcast với nhiều chủ đề khác nhau nhé. Các bạn có thể liên hệ với tụi mình để tạo ra những kênh podcast của riêng mình.

12m
Dec 20, 2019
S1E1 - Tập 1 - Truyện Anh Sẽ Phải Yêu Em - Hân Hân Hướng Vinh | Swipe Mango

NỘI DUNG Truyện kể về chuyện tình một cô gái, cô nhỏ tuổi hơn chàng nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên. Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp! Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình? * Nếu như bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của Swipe Mango. Hãy truy cập swipemango.com http://swipemango.com để lắng nghe những chương trình podcast với nhiều chủ đề khác nhau nhé. Các bạn có thể liên hệ với tụi mình để tạo ra những kênh podcast của riêng mình.

12m
Dec 20, 2019