5 Cách trả lời câu hỏi HOW ARE YOU? chuyên nghiệp
JUN 25, 2020
Description Community
About

Tiếp tục với chuyên mục học tiếng Anh cấp tốc.


How are you? là một câu hỏi vô cùng phổ biến mà chúng ta thường chào nhau mỗi khi gặp lại bạn bè. Nhưng liệu câu trả lời I'm fine, thank you, and you? là một câu trả lời tuyệt vời để chúng ta dùng đi dùng lại?


Hãy lắng nghe tập này để tăng các trả lời câu hỏi này một cách chuyên nghiệp nhất và đa dạng nhất.

Comments