Fireside Chat #30 | Le Dinh Hieu: Creating a social impact in a busy, tech-driven life
APR 14, 2022
Description Community
About

Là một người có kinh nghiệm nhiều trong mảng giáo dục, nhưng trước khi đi vào con đường này, anh từng là dấn thân thế giới Tư vấn & Tài chính (mà theo những trải nghiệm của anh thì không được tươi đẹp cho lắm)


Điều gì làm anh băn khoăn và muốn đóng góp nhiều hơn cho nền giáo dục nói riêng và tạo nên các giá trị cho cộng đồng nói chung?


-----


Tham gia cộng đồng Digikigai trên Telegram tại https://t.me/digikigai để bắt đầu đối thoại trực tiếp cùng chuyên gia.


📣 Lưu ý: Đây là sự kiện miễn phí hoàn toàn, chỉ cần tham gia group Telegram để tương tác cùng diễn giả.

Comments