Làm gì khi nhân sự giỏi muốn rời đi? Lần đầu chia sẻ cách tuyển dụng siêu lạ của Phạm Thành Long
MAY 23, 2023
Description Community
About

Khi làm việc trong một doanh nghiệp, mỗi nhân viên đều có sự khác biệt và không thể đi hết chặng đường cùng nhau. Tương tự như một chuyến xe buýt, không có bác tài nào có thể đi hết hành trình, tất cả các khách hàng sẽ đi theo những chặng đường khác nhau. Trong quá trình phát triển, chúng ta phải chấp nhận việc có những người không phù hợp với văn hóa mới và cần phải thay đổi.


Điều quan trọng là chúng ta phải chấp nhận rằng mỗi người có một tốc độ phát triển khác nhau và không phải ai cũng có thể bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát triển và đạt được mục tiêu của tổ chức, chúng ta không thể dừng lại và chờ đợi cho mọi người đều bắt kịp được. Thay vào đó, chúng ta cần tìm ra những người có tốc độ phát triển nhanh và tương thích với văn hóa mới để hỗ trợ cho sự phát triển của tổ chức.


Việc xây dựng văn hóa là một quá trình dài và không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có một văn hóa chung, thì doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động hiệu quả. Chúng ta cần phải tìm ra một chuẩn mực văn hóa phù hợp và xây dựng nó từ đầu, bao gồm cả việc tìm ra những người phù hợp với chuẩn mực đó.


Cuối cùng, việc phát triển và xây dựng văn hóa là một quá trình không bao giờ kết thúc. Chúng ta cần phải liên tục điều chỉnh và cải thiện văn hóa để đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức. Điều quan trọng là phải có sự cam kết từ tất cả các thành viên trong tổ chức và luôn đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu. Nếu chúng ta làm được điều đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể đạt được những thành tựu vượt trội và trở thành một tổ chức mạnh mẽ và hiệu quả.


Theo dõi Phạm Thành Long thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:
Blog Phạm Thành Long http://long.vn

Facebook Phạm Thành Long: https://www.facebook.com/longguru

Youtube Phạm Thành Long Offical: http://long.vn/youtube

Youtube Long Shorts: http://long.vn/shorts

Radio Phạm Thành Long: http://long.vn/radio

Twitter: https://twitter.com/longpt

Instagram: https://www.instagram.com/pham.thanh.long/

Tiktok: http://long.vn/tiktok

Comments