MAI'STORY

Bông Mai Nguyễn

About

Tôi là Mai! Tôi sẽ kể những câu chuyện của mình dù sai, dù đúng vẫn sẽ là sự thật!

Available on

Community

3 episodes

Bạn có hạnh phúc không?

Hạnh phúc khó để đo đếm và so sánh bởi chúng ta luôn "khái niệm" về nó thật khác nhau. Nếu biết đủ là hạnh phúc thì bạn đã có hạnh phúc trong tay rồi.

13m
Nov 11, 2021
Rồi một ngày chúng ta hiểu thế nào là biến cố...

Có những biến cố khiến ta gục ngã, nhưng cũng có những biến cố giúp ta vững vàng hơn.

39m
Jun 24, 2021
Đồng hành cùng con tuổi dậy thì

Đứa trẻ nào cũng sẽ qua giai đoạn "nổi loạn" để trở thành người lớn. Mai đã và đang đồng hành thế nào trên chặng đường này để có cả niềm vui và nỗi buồn...

54m
Jun 22, 2021