Thiền Chữa Lành
AUG 30, 2023
Play
Description Community
About
Nếu bạn có những tổn thương trong những mối quan hệ mà không cách nào thay đổi được thực trạng ấy. Nhung mối quan hệ đó dù bạn có thiết lập những ranh giới vật lý hay tâm lý, thì sự ám ảnh vẫn sâu trong tâm trí bạn. Tâm An xin gửi đến bạn podcast này với mong cầu sự thực hành tận tâm, thường xuyên sẽ giúp bạn bình an
Comments