Trò chuyện với người ngoại tinh Taygeta - Pleiades

Trung Thanh Dinh

About

Chúng tôi không sở hữu những tư liệu này. Nó thuộc về những cá nhân hay tổ chức đáng được tôn trọng.

Với những nội dung từ người ngoại tinh Taygetan và Swaruu, nội dung được lấy từ link dưới:
Nguồn tiếng Anh ( website gốc ): swaruu.org
Nguồn tiếng Việt: gowiththeearth.blogspot.com

Tổng hợp các kênh podcast :
😀 Trò chuyện với người ngoại tinh: anchor.fm/nguoingoaitinh
😀 Sách tâm linh: anchor.fm/sachtamlinh
😀 Sách hay: anchor.fm/sachhaypodcast
😀 Truyện Phật Pháp: anchor.fm/truyenphatphap
😀 Truyện thần thoại: anchor.fm/truyenthant

Available on

Community

986 episodes

Swaruu Transcripts 997 - Loại bỏ thực thể ký sinh từ Astral - Câu hỏi từ người phỏng vấn - Yazhi Swaruu

Swaruu Transcripts 997 - Loại bỏ thực thể ký sinh từ Astral - Câu hỏi từ người phỏng vấn - Yazhi Swaruu

10m
Jun 07
Swaruu Transcripts 996 - Du hành thời gian và lý do tại sao Dòng thời gian không thực sự tồn tại – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 996 - Du hành thời gian và lý do tại sao Dòng thời gian không thực sự tồn tại – Minerva Swaruu

9m
Jun 07
Swaruu Transcripts 994 - Starseeds, những vấn đề, phần 2, Không tương thích tần số - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 994 - Starseeds, những vấn đề, phần 2, Không tương thích tần số - Minerva Swaruu

9m
Jun 07
Swaruu Transcripts 993 - Starseed, lightworkers, và những vấn đề của những người đã thức tỉnh, phần 1 – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 993 - Starseed, lightworkers, và những vấn đề của những người đã thức tỉnh, phần 1 – Minerva Swaruu

9m
Jun 07
Swaruu Transcripts 992 - Thời gian, dòng thời gian, phi thuyền và tâm trí của bạn – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 992 - Thời gian, dòng thời gian, phi thuyền và tâm trí của bạn – Minerva Swaruu

13m
Jun 07
Swaruu Transcripts 991 - Sức mạnh của ngôn từ và sự phù hợp trong cách diễn đạt của bạn – Zael và Arien

Swaruu Transcripts 991 - Sức mạnh của ngôn từ và sự phù hợp trong cách diễn đạt của bạn – Zael và Arien

8m
Jun 07
Swaruu Transcripts 990 - Hiện tượng xuyên chiều kỳ lạ của hiệu ứng gương – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 990 - Hiện tượng xuyên chiều kỳ lạ của hiệu ứng gương – Minerva Swaruu

11m
Jun 07
Swaruu Transcripts 988 - Người bóng tối là một chủng tộc ngoài hành tinh - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 988 - Người bóng tối là một chủng tộc ngoài hành tinh - Minerva Swaruu

12m
May 24
Swaruu Transcripts 983 - Người ngoài hành tinh đối với bạn là gì - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 983 - Người ngoài hành tinh đối với bạn là gì - Minerva Swaruu

11m
May 24
Swaruu Transcripts 985 - NGƯỜI INCA ĐẾN TỪ ĐÂU - CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC NHAU - Athena Swaruu

Swaruu Transcripts 985 - NGƯỜI INCA ĐẾN TỪ ĐÂU - CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC NHAU - Athena Swaruu

5m
May 24
Swaruu Transcripts 984 - Cập nhật từ kênh chính thức của Zael và Swaruu - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 984 - Cập nhật từ kênh chính thức của Zael và Swaruu - Minerva Swaruu

2m
May 24
Swaruu Transcripts 981 - Việc phát minh ra tiền và việc sử dụng nó trong các xã hội khác nhau - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 981 - Việc phát minh ra tiền và việc sử dụng nó trong các xã hội khác nhau - Minerva Swaruu

9m
May 24
Swaruu Transcripts 978 - Những linh hồn song sinh thay đổi giữa các biến thể của họ - Vòng lặp linh hồn - Athena Swaruu

Swaruu Transcripts 978 - Những linh hồn song sinh thay đổi giữa các biến thể của họ - Vòng lặp linh hồn - Athena Swaruu

17m
May 16
Swaruu Transcripts 977 - Thay đổi bản ngã, và cách chúng có thể giúp chúng ta đương đầu với cuộc sống hàng ngày - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 977 - Thay đổi bản ngã, và cách chúng có thể giúp chúng ta đương đầu với cuộc sống hàng ngày - Minerva Swaruu

10m
May 16
Swaruu Transcripts 976 - Có thực sự cần thiết để thay đổi quá khứ của bạn - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 976 - Có thực sự cần thiết để thay đổi quá khứ của bạn - Minerva Swaruu

8m
May 16
Swaruu Transcripts 974 - Phân mảnh linh hồn - Những chiêm nghiệm siêu hình - Trực tiếp với Gosia

Swaruu Transcripts 974 - Phân mảnh linh hồn - Những chiêm nghiệm siêu hình - Trực tiếp với Gosia

10m
May 16
Swaruu Transcripts 973 - Làm thế nào để thay đổi quá khứ của bạn, với Swaruu de Erra - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 973 - Làm thế nào để thay đổi quá khứ của bạn, với Swaruu de Erra - Minerva Swaruu

16m
May 16
Swaruu Transcripts 971 - Thời gian và cách thức hoạt động, Phần 2, Các dòng thời gian – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 971 - Thời gian và cách thức hoạt động, Phần 2, Các dòng thời gian – Minerva Swaruu

10m
May 10
Swaruu Transcripts 970 - Nói chuyện siêu hình về mở rộng linh hồn - với Yazhi Swaruu

Swaruu Transcripts 970 - Nói chuyện siêu hình về mở rộng linh hồn - với Yazhi Swaruu

18m
May 10
Swaruu Transcripts 969 - Sự phân mảnh và hợp nhất linh hồn - Yazhi Swaruu

Swaruu Transcripts 969 - Sự phân mảnh và hợp nhất linh hồn - Yazhi Swaruu

16m
May 10
Swaruu Transcripts 968 - Tất cả mọi thứ là tâm trí, mọi thứ là ý thức – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 968 - Tất cả mọi thứ là tâm trí, mọi thứ là ý thức – Minerva Swaruu

10m
May 10