Trò chuyện với người ngoại tinh Taygeta - Pleiades

Trung Thanh Dinh

About

Chúng tôi không sở hữu những tư liệu này. Nó thuộc về những cá nhân hay tổ chức đáng được tôn trọng.

Với những nội dung từ người ngoại tinh Taygetan và Swaruu, nội dung được lấy từ link dưới:
Nguồn tiếng Anh ( website gốc ): swaruu.org
Nguồn tiếng Việt: gowiththeearth.blogspot.com

Tổng hợp các kênh podcast :
😀 Trò chuyện với người ngoại tinh: anchor.fm/nguoingoaitinh
😀 Sách tâm linh: anchor.fm/sachtamlinh
😀 Sách hay: anchor.fm/sachhaypodcast
😀 Truyện Phật Pháp: anchor.fm/truyenphatphap
😀 Truyện thần thoại: anchor.fm/truyenthant

Available on

Community

1000 episodes

Swaruu Transcripts 1011 - Starseeds - Cuộc trò chuyện với Sophia Swaruu (Yazhi)

Swaruu Transcripts 1011 - Starseeds - Cuộc trò chuyện với Sophia Swaruu (Yazhi)

15m
Jun 21, 2023
Swaruu Transcripts 1010 - Trường thần giao cách cảm - Egregors và nỗi sợ hãi của bạn - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 1010 - Trường thần giao cách cảm - Egregors và nỗi sợ hãi của bạn - Minerva Swaruu

12m
Jun 21, 2023
Swaruu Transcripts 1009 - Trường thần giao cách cảm - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 1009 - Trường thần giao cách cảm - Minerva Swaruu

11m
Jun 21, 2023
Swaruu Transcripts 1008 - Có Chân lý tối thượng không - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 1008 - Có Chân lý tối thượng không - Minerva Swaruu

11m
Jun 21, 2023
Swaruu Transcripts 1007 - Zael de Erra là ai - Thêm một chút về tôi - Zael và Arien

Swaruu Transcripts 1007 - Zael de Erra là ai - Thêm một chút về tôi - Zael và Arien

7m
Jun 21, 2023
Swaruu Transcripts 1006 - Video tạo động lực dành cho Starseed và những người đã thức tỉnh – Phần 2 – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 1006 - Video tạo động lực dành cho Starseed và những người đã thức tỉnh – Phần 2 – Minerva Swaruu

13m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 1005 - Thông điệp từ Gosia đến tất cả các Starseeds - Tiết lộ, Thay đổi xã hội - Mục đích của bạn khi ở đây là gì

Swaruu Transcripts 1005 - Thông điệp từ Gosia đến tất cả các Starseeds - Tiết lộ, Thay đổi xã hội - Mục đích của bạn khi ở đây là gì

9m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 1004 - Lai tạo DNA của người ngoài hành tinh và Trái đất - Athena Swaruu

Swaruu Transcripts 1004 - Lai tạo DNA của người ngoài hành tinh và Trái đất - Athena Swaruu

23m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 1003 - Starseeds và vấn đề của họ, phần 4, Vấn đề tiền bạc – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 1003 - Starseeds và vấn đề của họ, phần 4, Vấn đề tiền bạc – Minerva Swaruu

10m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 1002 - Toán Học Cơ Bản Về Hiệu Ứng Gương Xuyên Chiều – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 1002 - Toán Học Cơ Bản Về Hiệu Ứng Gương Xuyên Chiều – Minerva Swaruu

9m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 1001 - Các vấn đề của Starseed, phần 3, Địa điểm và các Tòa nhà - Thực thể vũ trụ, Rượu và hơn thế nữa – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 1001 - Các vấn đề của Starseed, phần 3, Địa điểm và các Tòa nhà - Thực thể vũ trụ, Rượu và hơn thế nữa – Minerva Swaruu

14m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 1000 - Tiết lộ UFO năm nay- Câu hỏi cho cuộc phỏng vấn với AJ Roberts

Swaruu Transcripts 1000 - Tiết lộ UFO năm nay- Câu hỏi cho cuộc phỏng vấn với AJ Roberts

12m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 998 - Người bóng tối - Nói chuyện với Yazhi về video của Mari Swaruu

Swaruu Transcripts 998 - Người bóng tối - Nói chuyện với Yazhi về video của Mari Swaruu

10m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 999 - Ý THỨC – ĐO LƯỜNG TẦN SỐ - Yazhi Swaruu

Swaruu Transcripts 999 - Ý THỨC – ĐO LƯỜNG TẦN SỐ - Yazhi Swaruu

13m
Jun 16, 2023
Swaruu Transcripts 997 - Loại bỏ thực thể ký sinh từ Astral - Câu hỏi từ người phỏng vấn - Yazhi Swaruu

Swaruu Transcripts 997 - Loại bỏ thực thể ký sinh từ Astral - Câu hỏi từ người phỏng vấn - Yazhi Swaruu

10m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 995 - Con người đối với bạn là gì – Zael và Arien

Swaruu Transcripts 995 - Con người đối với bạn là gì – Zael và Arien

6m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 996 - Du hành thời gian và lý do tại sao Dòng thời gian không thực sự tồn tại – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 996 - Du hành thời gian và lý do tại sao Dòng thời gian không thực sự tồn tại – Minerva Swaruu

9m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 994 - Starseeds, những vấn đề, phần 2, Không tương thích tần số - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 994 - Starseeds, những vấn đề, phần 2, Không tương thích tần số - Minerva Swaruu

9m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 993 - Starseed, lightworkers, và những vấn đề của những người đã thức tỉnh, phần 1 – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 993 - Starseed, lightworkers, và những vấn đề của những người đã thức tỉnh, phần 1 – Minerva Swaruu

9m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 992 - Thời gian, dòng thời gian, phi thuyền và tâm trí của bạn – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 992 - Thời gian, dòng thời gian, phi thuyền và tâm trí của bạn – Minerva Swaruu

13m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 991 - Sức mạnh của ngôn từ và sự phù hợp trong cách diễn đạt của bạn – Zael và Arien

Swaruu Transcripts 991 - Sức mạnh của ngôn từ và sự phù hợp trong cách diễn đạt của bạn – Zael và Arien

8m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 990 - Hiện tượng xuyên chiều kỳ lạ của hiệu ứng gương – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 990 - Hiện tượng xuyên chiều kỳ lạ của hiệu ứng gương – Minerva Swaruu

11m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 989 - Sống trong 5D nghĩa là gì – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 989 - Sống trong 5D nghĩa là gì – Minerva Swaruu

10m
Jun 07, 2023
Swaruu Transcripts 988 - Người bóng tối là một chủng tộc ngoài hành tinh - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 988 - Người bóng tối là một chủng tộc ngoài hành tinh - Minerva Swaruu

12m
May 24, 2023
Swaruu Transcripts 987 - Khủng long - Chúng có tồn tại hay không

Swaruu Transcripts 987 - Khủng long - Chúng có tồn tại hay không

13m
May 24, 2023
Swaruu Transcripts 983 - Người ngoài hành tinh đối với bạn là gì - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 983 - Người ngoài hành tinh đối với bạn là gì - Minerva Swaruu

11m
May 24, 2023
Swaruu Transcripts 985 - NGƯỜI INCA ĐẾN TỪ ĐÂU - CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC NHAU - Athena Swaruu

Swaruu Transcripts 985 - NGƯỜI INCA ĐẾN TỪ ĐÂU - CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC NHAU - Athena Swaruu

5m
May 24, 2023
Swaruu Transcripts 984 - Cập nhật từ kênh chính thức của Zael và Swaruu - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 984 - Cập nhật từ kênh chính thức của Zael và Swaruu - Minerva Swaruu

2m
May 24, 2023
Swaruu Transcripts 982 - Tiền và Liên đoàn Thiên hà - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 982 - Tiền và Liên đoàn Thiên hà - Minerva Swaruu

12m
May 24, 2023