Trò chuyện với người ngoại tinh Taygeta - Pleiades

Trung Thanh Dinh

About

Chúng tôi không sở hữu những tư liệu này. Nó thuộc về những cá nhân hay tổ chức đáng được tôn trọng.

Với những nội dung từ người ngoại tinh Taygetan và Swaruu, nội dung được lấy từ link dưới:
Nguồn tiếng Anh ( website gốc ): swaruu.org
Nguồn tiếng Việt: gowiththeearth.blogspot.com

Tổng hợp các kênh podcast :
😀 Trò chuyện với người ngoại tinh: anchor.fm/nguoingoaitinh
😀 Sách tâm linh: anchor.fm/sachtamlinh
😀 Sách hay: anchor.fm/sachhaypodcast
😀 Truyện Phật Pháp: anchor.fm/truyenphatphap
😀 Truyện thần thoại: anchor.fm/truyenthant

Available on

Community

977 episodes

Swaruu Transcripts 988 - Người bóng tối là một chủng tộc ngoài hành tinh - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 988 - Người bóng tối là một chủng tộc ngoài hành tinh - Minerva Swaruu

12m
May 24
Swaruu Transcripts 983 - Người ngoài hành tinh đối với bạn là gì - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 983 - Người ngoài hành tinh đối với bạn là gì - Minerva Swaruu

11m
May 24
Swaruu Transcripts 985 - NGƯỜI INCA ĐẾN TỪ ĐÂU - CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC NHAU - Athena Swaruu

Swaruu Transcripts 985 - NGƯỜI INCA ĐẾN TỪ ĐÂU - CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC NHAU - Athena Swaruu

5m
May 24
Swaruu Transcripts 984 - Cập nhật từ kênh chính thức của Zael và Swaruu - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 984 - Cập nhật từ kênh chính thức của Zael và Swaruu - Minerva Swaruu

2m
May 24
Swaruu Transcripts 981 - Việc phát minh ra tiền và việc sử dụng nó trong các xã hội khác nhau - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 981 - Việc phát minh ra tiền và việc sử dụng nó trong các xã hội khác nhau - Minerva Swaruu

9m
May 24
Swaruu Transcripts 978 - Những linh hồn song sinh thay đổi giữa các biến thể của họ - Vòng lặp linh hồn - Athena Swaruu

Swaruu Transcripts 978 - Những linh hồn song sinh thay đổi giữa các biến thể của họ - Vòng lặp linh hồn - Athena Swaruu

17m
May 16
Swaruu Transcripts 977 - Thay đổi bản ngã, và cách chúng có thể giúp chúng ta đương đầu với cuộc sống hàng ngày - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 977 - Thay đổi bản ngã, và cách chúng có thể giúp chúng ta đương đầu với cuộc sống hàng ngày - Minerva Swaruu

10m
May 16
Swaruu Transcripts 976 - Có thực sự cần thiết để thay đổi quá khứ của bạn - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 976 - Có thực sự cần thiết để thay đổi quá khứ của bạn - Minerva Swaruu

8m
May 16
Swaruu Transcripts 974 - Phân mảnh linh hồn - Những chiêm nghiệm siêu hình - Trực tiếp với Gosia

Swaruu Transcripts 974 - Phân mảnh linh hồn - Những chiêm nghiệm siêu hình - Trực tiếp với Gosia

10m
May 16
Swaruu Transcripts 973 - Làm thế nào để thay đổi quá khứ của bạn, với Swaruu de Erra - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 973 - Làm thế nào để thay đổi quá khứ của bạn, với Swaruu de Erra - Minerva Swaruu

16m
May 16
Swaruu Transcripts 971 - Thời gian và cách thức hoạt động, Phần 2, Các dòng thời gian – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 971 - Thời gian và cách thức hoạt động, Phần 2, Các dòng thời gian – Minerva Swaruu

10m
May 10
Swaruu Transcripts 970 - Nói chuyện siêu hình về mở rộng linh hồn - với Yazhi Swaruu

Swaruu Transcripts 970 - Nói chuyện siêu hình về mở rộng linh hồn - với Yazhi Swaruu

18m
May 10
Swaruu Transcripts 969 - Sự phân mảnh và hợp nhất linh hồn - Yazhi Swaruu

Swaruu Transcripts 969 - Sự phân mảnh và hợp nhất linh hồn - Yazhi Swaruu

16m
May 10
Swaruu Transcripts 968 - Tất cả mọi thứ là tâm trí, mọi thứ là ý thức – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 968 - Tất cả mọi thứ là tâm trí, mọi thứ là ý thức – Minerva Swaruu

10m
May 10
Swaruu Transcripts 967 - Các vấn đề về cơ thể - Những đặc thù - Phụ nữ ngoài Trái đất trả lời

Swaruu Transcripts 967 - Các vấn đề về cơ thể - Những đặc thù - Phụ nữ ngoài Trái đất trả lời

13m
May 10
Swaruu Transcripts 966 - Một video tạo động lực cho Starseeds và những người thức tỉnh – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 966 - Một video tạo động lực cho Starseeds và những người thức tỉnh – Minerva Swaruu

10m
May 10
Swaruu Transcripts 965 - Ma trận 3D và tác động của nó đối với linh hồn – Zael và Arien

Swaruu Transcripts 965 - Ma trận 3D và tác động của nó đối với linh hồn – Zael và Arien

8m
May 10
Swaruu Transcripts 964 - Linh hồn cấp cao và tâm trí tổ ong của họ - Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 964 - Linh hồn cấp cao và tâm trí tổ ong của họ - Minerva Swaruu

10m
May 10
Swaruu Transcripts 009 - Thí nghiệm - Cabal Loài bò sát- Người phụ nữ ngoài Trái đất Swaruu từ Pleiades lên tiếng (Sinh học 2)

Swaruu Transcripts 009 - Thí nghiệm - Cabal Loài bò sát- Người phụ nữ ngoài Trái đất Swaruu từ Pleiades lên tiếng (Sinh học 2)

42m
May 08
Swaruu Transcripts 962 - Alpha Dracos, Dragons và Ngôn ngữ Taygetean – Chủ đề nhỏ với Gosia

Swaruu Transcripts 962 - Alpha Dracos, Dragons và Ngôn ngữ Taygetean – Chủ đề nhỏ với Gosia

10m
May 02
Swaruu Transcripts 960 - Thời gian, Phần 1, Thời gian là gì – Minerva Swaruu

Swaruu Transcripts 960 - Thời gian, Phần 1, Thời gian là gì – Minerva Swaruu

10m
May 02