Thiền để trân trọng thời gian mình có
JAN 09, 2022
Play
Description Community
About

Nếu bạn sống mỗi ngày với một chiếc đồng hồ cát trước mặt, và khi nào đồng hồ đó chảy hết cát, cũng là khi đời bạn kết thúc, thì bạn sẽ sống thế nào? Có lẽ, bạn sẽ không lãng phí thời gian vào những điều tiêu cực hay ngồi than phiền về những thứ mình không thể thay đổi.

Bài thiền tuần này sẽ giúp bạn trân trọng thời gian mình có.

Comments