Like A Tree

Like A Tree

About

Like A Tree là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cá nhân và tổ chức thông qua các giải pháp đào tạo (training), tư vấn (mentoring), khai vấn (coaching). Like A Tree tin rằng, mỗi cá nhân hay tổ chức chỉ thực sự phát triển khi họ có được một tinh thần mạnh mẽ. Like A Tree ra đời với sứ mệnh đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi cá nhân, tổ chức và góp phần kiến tạo một thế giới tự do, hòa hợp, hạnh phúc thực sự.
-----------------------------
Like A Tree - Thở ra Oxy

Available on

Community

156 episodes

[PD35.1 - MRCGQ 5] PHÁT TRIỂN CÁC GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CỦA BẢN THÂN | Mai Xuân Sang 12.6.2023

Pháp Đàm Online 20h - 22h30 Thứ Hai 2 tuần/ lần Theo dõi và cập nhật thông tin hữu ích tại: https://zalo.me/g/bcmvhd679 ---------- Khoá Spiritual Coach - Giảng viên Mai Xuân Sang: https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb Khoá Chánh niệm trong đời sống - Giảng viên Trần Hải Yến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR23Xw_-LJNsKn0gGcbrXFVOtWAP3Cl4fG6aIi05YQpAJQt9q0la_N3LJW0 #spiritualcoach #likeatree

3m
Jun 13, 2023
CON ĐƯỜNG TU TẬP BÌNH YÊN & ĐIỀU ĐẰNG SAU NÓ | Mai Xuân Sang 4.6.2023

Trích từ Pháp đàm Offline Pháp Đàm Offline tại HN Đăng ký tham gia: https://forms.gle/UCM96DG2awWgnFvK8 #spiritualcoach

14m
Jun 13, 2023
[PD34.4 - MRCGQ 4] CÁC GIÁC QUAN MỞ RỘNG LÀ NHƯ THẾ NÀO? | Mai Xuân Sang 29.5.2023

Pháp Đàm Online 20h - 22h30 Thứ Hai 2 tuần/ lần Theo dõi và cập nhật thông tin hữu ích tại: https://zalo.me/g/bcmvhd679 ---------- Khoá Spiritual Coach - Giảng viên Mai Xuân Sang: https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb Khoá Chánh niệm trong đời sống - Giảng viên Trần Hải Yến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR23Xw_-LJNsKn0gGcbrXFVOtWAP3Cl4fG6aIi05YQpAJQt9q0la_N3LJW0 #spiritualcoach #likeatree

16m
Jun 13, 2023
[PD34.3 - MRCGQ 4] HƯỚNG DẪN QUAN SÁT NƠI CÁI NGHE | MAI XUÂN SANG 29.5.2023

Pháp Đàm Online 20h - 22h30 Thứ Hai 2 tuần/ lần Theo dõi và cập nhật thông tin tại: https://zalo.me/g/bcmvhd679 ---------- Khoá Spiritual Coach - Giảng viên Mai Xuân Sang: https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb Khoá Chánh niệm trong đời sống - Giảng viên Trần Hải Yến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR23Xw_-LJNsKn0gGcbrXFVOtWAP3Cl4fG6aIi05YQpAJQt9q0la_N3LJW0 #spiritualcoach #likeatree

9m
Jun 13, 2023
[PD34.2 - MRCGQ 4] HƯỚNG DẪN QUAN SÁT NƠI CÁI THẤY | MAI XUÂN SANG 29.5.2023

Pháp Đàm Online 20h - 22h30 Thứ Hai 2 tuần/ lần Theo dõi và cập nhật thông tin hữu ích tại: https://zalo.me/g/bcmvhd679 ---------- Khoá Spiritual Coach - Giảng viên Mai Xuân Sang: https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb Khoá Chánh niệm trong đời sống - Giảng viên Trần Hải Yến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR23Xw_-LJNsKn0gGcbrXFVOtWAP3Cl4fG6aIi05YQpAJQt9q0la_N3LJW0 #spiritualcoach #likeatree

22m
Jun 13, 2023
[PD34.1 - MỞ RỘNG CÁC GIÁC QUAN 4] Hướng dẫn dùng tâm quan sát | MAI XUÂN SANG 29.5.2023

Pháp Đàm Online 20h - 22h30 Thứ Hai 2 tuần/ lần Theo dõi và cập nhật thông tin tại: https://zalo.me/g/bcmvhd679 ---------- Khoá Spiritual Coach - Giảng viên Mai Xuân Sang: https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb Khoá Chánh niệm trong đời sống - Giảng viên Trần Hải Yến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR23Xw_-LJNsKn0gGcbrXFVOtWAP3Cl4fG6aIi05YQpAJQt9q0la_N3LJW0 #spiritualcoach #likeatree

34m
Jun 13, 2023
HIỂU CÓ THẬT TỐT HƠN KHÔNG HIỂU | MAI XUÂN SANG 1.6.2023

Trích đoạn hỏi đáp buổi 8 lớp SC13 Hỏi: Em đã học từ rất nhiều nơi trong rất nhiều năm. Giờ học SC tâm e hay nổi lên sự so sánh nên em đang bối rối, ko biết nên đi theo phương pháp nào. Cái gì là đúng? Nên buông như thế nào? #spiritualcoach https://www.youtube.com/hashtag/spiritualcoach #likeatree https://www.youtube.com/hashtag/likeatree

8m
Jun 09, 2023
KHÔNG NHẸ NHÀNG CÓ PHẢI KHÔNG TỰ NHIÊN? | MAI XUÂN SANG 21.5.2023

1 ví dụ của 1 phiên coach ngắn dạng Spiritual Coach. Các bước đưa 1 tâm trí lăng xăng vào miền rơi rụng hết câu hỏi

8m
Jun 09, 2023
DÙNG GIÁC QUAN SÂU SẮC | Mai Xuân Sang 5.2023

Hướng dẫn thực hành Sống sâu sắc từ các giác quan bởi anh Mai Xuân Sang. Trích từ Pháp đàm 32: Mở rộng các giác quan 2. Đây là phần tổng kết cuối chương trình. Nếu muốn xem toàn bộ, liên hệ mình qua FB Like A Tree bạn nhé --------------------------------------- Tham gia Group zalo Pháp đàm Tâm & Thiền để nhận thông tin event, pháp thoại, hỏi đáp, học bổng các khoá học của Like A Tree: https://zalo.me/g/bcmvhd679 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzalo.me%2Fg%2Fbcmvhd679%3Ffbclid%3DIwAR0gMbtpAHRDhSh_wwbE2cMaghtUfFN8VWr8XLJcYppwewXI17EbOyDIMpo&h=AT3jUWoeVb9FkfDdNqcaD3LLUOF9cp7OC9cpV9HlQsb9u9f2BwJqkSIf9RhQP_F1_EF-YKBPUO4vmaE321PlRc7bmpXpLbzMJQHzapbCRbWhfMpmX4mQW_Zd_v8w0SbGqsm5yRl3RmO4U1hMMpuazRDAxw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0bndUcmTJooHM-GZ_egOa-MtZ0QNMY5AcCIhP4odSpryWJ3KoHuienvCYnvXM1H5C6mBIZlIJWr4wcwsX2_zMW2iRVoYRPsOve6hiHWfk1uBn6233lfuSUK_paFJA7bLpmEAStE2iJe8M6_giWiITPf6DxW5Lil8ew8fVB_PaoZazm5jR5pgWwCMafPMBHh0DkidqpzvbA2wJhyspFmSZLchawrGXDaGiy Tham gia Group FB Tìm về Chân tâm (cũng là Like A Tree mà ở đây các bạn được tự do hỏi, trao đổi với các thành viên khác, có cả anh Sang): https://www.facebook.com/groups/timvechantam https://www.facebook.com/groups/timvechantam/?__cft__[0]=AZVllztu5uo1llF6lJL-GI9Bfy2Li7azRpA9Av01Mz2knMU5g5JY2K6B771j8-RaOWFoJnE0kvg1XQgmwNQJt_wKUXZ8gVToMoRbUWGYp89CY3M9LaH5tK7bPbdKKSQalJZBtaa7OrwbVrbW7IgExZiPYAjIRbylLbmOi8YlS2vauFcsIaRsEs_AHrDWh-wShTeg8kHlDcvH6d1FIIRO3xTw&__tn__=-UK-R --------------------------------------- Thông tin các khoá học sắp khai giảng:6/6/2023: Khai giảng khoá Spiritual Coach K14 (SC14) - Du hành qua miền không biết - Phá vỡ những gì đã biết - Đến gần hơn với cái không biết. Giảng viên Mai Xuân Sang.https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fspiritualcoach.likeatree.vn%2Fscb%3Ffbclid%3DIwAR1qOOT31V0PvERiWGkgMSzoi1VOJ40olQhnX03Qec67yA_lcjsJRTpRGe0&h=AT23kQygh1e49Ucr3DIrF7v53ZDsMQPGswjEm1MnCAloVWTXvJCBKxkZREXCCRgO9UG55_m6lHBAJ5rq0xRk1krMtfXYsdecv3fwIdDLlkpLpVnubKknQL24QrmS7aojFGKlKjt_s8XlU5Qpnzw_ZOZaww&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0bndUcmTJooHM-GZ_egOa-MtZ0QNMY5AcCIhP4odSpryWJ3KoHuienvCYnvXM1H5C6mBIZlIJWr4wcwsX2_zMW2iRVoYRPsOve6hiHWfk1uBn6233lfuSUK_paFJA7bLpmEAStE2iJe8M6_giWiITPf6DxW5Lil8ew8fVB_PaoZazm5jR5pgWwCMafPMBHh0DkidqpzvbA2wJhyspFmSZLchawrGXDaGiy 21/6/2023: Khai giảng khoá Lifefulness (Life05) - Chánh niệm trong đời sống - Lan toả sức sống trong từng việc bạn làm. Giảng viên Trần Hải Yến.https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd5l3k5sRH.../viewform... https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR1Y-lDTtsxUMQCebjTDKKX9h4huStSgRltHPbbh5OnKQETC2VhR4kWu8Q8 #spiritualcoach https://www.facebook.com/hashtag/spiritualcoach?__eep__=6&__cft__[0]=AZVllztu5uo1llF6lJL-GI9Bfy2Li7azRpA9Av01Mz2knMU5g5JY2K6B771j8-RaOWFoJnE0kvg1XQgmwNQJt_wKUXZ8gVToMoRbUWGYp89CY3M9LaH5tK7bPbdKKSQalJZBtaa7OrwbVrbW7IgExZiPYAjIRbylLbmOi8YlS2vauFcsIaRsEs_AHrDWh-wShTeg8kHlDcvH6d1FIIRO3xTw&__tn__=*NK-R #likeatree https://www.facebook.com/hashtag/likeatree?__eep__=6&__cft__[0]=AZVllztu5uo1llF6lJL-GI9Bfy2Li7azRpA9Av01Mz2knMU5g5JY2K6B771j8-RaOWFoJnE0kvg1XQgmwNQJt_wKUXZ8gVToMoRbUWGYp89CY3M9LaH5tK7bPbdKKSQalJZBtaa7OrwbVrbW7IgExZiPYAjIRbylLbmOi8YlS2vauFcsIaRsEs_AHrDWh-wShTeg8kHlDcvH6d1FIIRO3xTw&__tn__=*NK-R #maixuansang https://www.facebook.com/hashtag/maixuansang?__eep__=6&__cft__[0]=AZVllztu5uo1llF6lJL-GI9Bfy2Li7azRpA9Av01Mz2knMU5g5JY2K6B771j8-RaOWFoJnE0kvg1XQgmwNQJt_wKUXZ8gVToMoRbUWGYp89CY3M9LaH5tK7bPbdKKSQalJZBtaa7OrwbVrbW7IgExZiPYAjIRbylLbmOi8YlS2vauFcsIaRsEs_AHrDWh-wShTeg8kHlDcvH6d1FIIRO3xTw&__tn__=*NK-R https://youtu.be/IhH6a-2_Gd4 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIhH6a-2_Gd4%3Ffbclid%3DIwAR21pMbICbXxbythCzLQAKzxyD-8aPxTqxERisE5eCaYcgsuZEsWHHtCu24&h=AT1vu12JtY9RfxmDw2jJenM22AbulJAKwp4unT5LFRKu__ERLd_gl2ynSaLC8DmbXy-uY42emfQw-MrnXbu8IF83g8h4V6cmxHAcQTZIbbQUYECrjM24MmZr83ous0WJYdRh2sWhqqlfrEkJsykjrg1qWQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0bndUcmTJooHM-GZ_egOa-MtZ0QNMY5AcCIhP4odSpryWJ3KoHuienvCYnvXM1H5C6mBIZlIJWr4wcwsX2_zMW2iRVoYRPsOve6hiHWfk1uBn6233lfuSUK_paFJA7bLpmEAStE2iJe8M6_giWiITPf6DxW5Lil8ew8fVB_PaoZazm5jR5pgWwCMafPMBHh0DkidqpzvbA2wJhyspFmSZLchawrGXDaGiy

25m
May 18, 2023
Mai Xuân Sang | NGƯỜI THẦY XỊN NHẤT CỦA TÔI - 27.4.2023

Hành trình đau bệnh đã thay đổi trong anh Mai Xuân Sang cả về thân và tâm, theo cách do chính chủ tự kể lại. Là một câu chuyện về bệnh trên thân theo lối khác biệt nhất từng được kể. -------------------------------------------- Tham gia Group zalo Pháp đàm Tâm & Thiền để nhận thông tin event, pháp thoại, hỏi đáp, học bổng các khoá học của Like A Tree: https://zalo.me/g/bcmvhd679 Tham gia Group FB Tìm về Chân tâm (cũng là Like A Tree mà ở đây các bạn được tự do hỏi, trao đổi với các thành viên khác, có cả anh Sang): https://www.facebook.com/groups/timvechantam --------------------------------------- Thông tin các khoá học sắp khai giảng: 1/6/2023: Khai giảng khoá Spiritual Coach K14 (SC14) - Du hành qua miền không biết - Phá vỡ những gì đã biết - Đến gần hơn với cái không biết. Giảng viên Mai Xuân Sang. https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb 21/6/2023: Khai giảng khoá Lifefulness (Life05) - Chánh niệm trong đời sống - Lan toả sức sống trong từng việc bạn làm. Giảng viên Trần Hải Yến. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR2FF4qlctueWKQrraSyKQJK9cvjeflkt-1OM4cziupjqFyP-Yy-AhopN7Y

3m
May 01, 2023
Chia Sẻ Học Viên SC | ĐIỀU GÌ ĐÃ ĐẾN NGAY TUẦN 2? | SC13 Buổi 3

ĐIỀU ĐẾN VỚI TÔI VÀO TUẦN THỨ 2 "2 tuần của mình từ lúc học nó te tua không còn gì để mà nói, không còn cái gì. Nó dập vùi. Hay là do bởi vì mình đã quan sát mình kỹ hơn. Trước đây mình hời hợt, mình đổ lỗi hoặc là mình tìm cách tránh né. Cái tuần trước thì nó còn đỡ nhưng mà cái tuần này thì đúng là phải dùng cái từ là tả tơi te tua tàn tạ từ cái từ cái chuyện thể chất cho tới tinh thần cho tới những cái hoàn cảnh ở bên ngoài rất là khủng khiếp nó đổ một lúc dồn dập mọi thứ lên đầu mình và mình cũng không có hiểu được..." Hv SC13 tuần 3 #spiritualcoach ----------------------------- 🫱Tham gia Group zalo Pháp đàm Tâm & Thiền để nhận thông tin event, pháp thoại, hỏi đáp, học bổng các khoá học của Like A Tree: https://zalo.me/g/bcmvhd679 🫱Tham gia Group FB Tìm về Chân tâm (cũng là Like A Tree mà ở đây các bạn được tự do hỏi, trao đổi với các thành viên khác, có cả anh Sang): https://www.facebook.com/groups/timvechantam --------------------------------------- Thông tin các khoá học sắp khai giảng: 🫱1/6/2023: Khai giảng khoá Spiritual Coach K14 (SC14) - Du hành qua miền không biết - Phá vỡ những gì đã biết - Đến gần hơn với cái không biết. Giảng viên Mai Xuân Sang. https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb 🫱21/6/2023: Khai giảng khoá Lifefulness (Life05) - Chánh niệm trong đời sống - Lan toả sức sống trong từng việc bạn làm. Giảng viên Trần Hải Yến. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l3k5sRH_8MjTXnu_580JoPrdapnhBDeFatvU2UJ1Nfeqsw/viewform?fbclid=IwAR2FF4qlctueWKQrraSyKQJK9cvjeflkt-1OM4cziupjqFyP-Yy-AhopN7Y

3m
Apr 29, 2023
LÀM SAO ĐỂ CAI TRÀ SỮA VÀ NHỮNG THỨ CÓ HẠI CHO TÂM, CHO CUỘC ĐỜI? - Mai Xuân Sang 20.4.2023

Q: Làm sao để kiểm soát được ham muốn. Em ăn nhiều đồ ngọt và uống nhiều trà sữa dù biết nó gây hại cho cơ thể của mình. Khi suy nghĩ nổi lên muốn ăn em liền hành động ngay mà chưa kiểm soát được nó. Em nên làm gì ạ? A: Cái hiểu biết của mình về “ăn nhiều đồ ngọt là không tốt cho sức khoẻ” nó vẫn đang là hiểu biết ở mặt tâm trí. Tức là mình tin rằng “nó không tốt cho sức khoẻ” vì người khác nói, vì các dẫn chứng khoa học nói nó không tốt cho sức khỏe. Ở đây không chỉ là vấn đề trà sữa mà vô số các vấn đề khác trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta vẫn thấy rằng nó không tốt cho cho chúng ta, cho sức khỏe, cho tâm của chúng ta, cho cuộc đời chúng ta vì người khác nói như vậy. Nhưng chúng ta không thực sự kiểm chứng được trên thân tâm mình. Phải không? Và nó dẫn đến một cái sự rất là xung đột.... ... Trích đoạn anh Sang vấn đáp trong lớp SC, khoá 13 #spiritual #coaching #likeatree #maixuansang --------------------------------------- Group zalo Pháp đàm Tâm & Thiền (thông tin event, pháp thoại, hỏi đáp, học bổng các khoá học của Like A Tree): https://zalo.me/g/bcmvhd679 Group FB Tìm về Chân tâm (cũng là Like A Tree mà ở đây các bạn được đặt câu hỏi trao đổi với các thành viên khác, có cả anh Sang): https://www.facebook.com/groups/timvechantam/

8m
Apr 22, 2023
SUY NGHĨ CỦA CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC LẬP TRÌNH KHÔNG? - Mai Xuân Sang 20.4.2023

Sự náo động của suy nghĩ, bằng cách nào đó tác động đến 1 thứ mà chúng ta không ngờ tới - Sự Chân Thật. Chính vì thế mà chúng ta thường sống trong mông lung, đấu tranh, tự ti và không dám mơ ước. #spiritual https://www.youtube.com/hashtag/spiritual #coaching https://www.youtube.com/hashtag/coaching #likeatree https://www.youtube.com/hashtag/likeatree #maixuansang https://www.youtube.com/hashtag/maixuansang ------------- Group zalo Pháp đàm Tâm & Thiền (thông tin event, pháp thoại, hỏi đáp, học bổng các khoá học của Like A Tree): https://zalo.me/g/bcmvhd679 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBTbkJmb3N6SHZNd1g1eE5KNnVSTGVocG9td3xBQ3Jtc0tub1RmNjM4b2FpOVU0REZuVWRVLTA1RU1jeEFtQXZfWVY2ZnhFWTVRVF9EclBFd0VwdTVaV3pLVGhNS1B5VXpjWE1pYjVEbFRPRHBWeFQtRzhDYWNTM2VFbE1BNUZzYlFPLUJOSEc1dEpMWktHSnl3aw&q=https%3A%2F%2Fzalo.me%2Fg%2Fbcmvhd679&v=BoLAoLi6-pg

11m
Apr 21, 2023
CÁCH NHẬN THA LỰC - Mai Xuân Sang 16.4.2023

"Tha lực không phải là từ bên ngoài mà là tha lực kết nối từ bên trong mình. Cái cây cũng nhận tha lực từ nước, chất dinh dưỡng... Có những người có thể kết nối được trực tiếp với bản thể từ bên trong..."

4m
Apr 20, 2023
RA KHỎI CÁI HIỂU 16-4-2023 | Mai Xuân Sang

Hiểu biết và phân tích rất tốt, rất pro khác gì với cái thấy như chân như thật, cái thấy biết rõ ràng mà không cần hiểu? Thông tin về khoá Spiritual Coach do Mai Xuân Sang giảng dạy- Phá vỡ cái biết, đến gần hơn với cái không biết: https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb?fbclid=IwAR1eTH0Fodxxf6W6TWgF3qEhEbFCtNH3UZ3Kjwg5lpiFA9NipIhOa8bg6nI

4m
Apr 18, 2023
Tại sao phải sám hối?

“Khi một lời xin lỗi chân thành được phát ra từ trong tim thì muôn vàn oan kết được hoá giải.” __ __ Cùng lắng nghe về bản chất của sám hối, cũng như cách ứng dụng trong cuộc sống đời thường, thông qua trải nghiệm của anh Mai Xuân Sang, giảng viên khóa Spiritual Coach nhé! 🍀Tìm hiểu thêm về khóa Spiritual Coach cơ bản tại đây: https://spiritualcoach.likeatree.vn/scb

28m
Mar 16, 2023
Khẩu Truyền GIÁO PHÁP ĐẠI THỦ ẤN I Tổ TILOPA truyền cho nhị Tổ NAROPA

Tilopa's Mahamudra Instruction to Naropa in Twenty Eight Verses Khẩu Truyền GIÁO PHÁP ĐẠI THỦ ẤN TỔ TILOPA, NGƯỜI SÁNG LẬP TÔNG PHÁI KAGYU, TRUYỀN CHO NHỊ TỔ NAROPA. ------- Lời người dịch: Con xin kính lạy nhị vị Đại Sư Tổ, Cho con được phép dịch sang tiếng Việt, Để chia sẻ ơn phước đến muôn loài, Trong cõi khổ đau hình chữ S. (Đã có nhiều người dịch Mahamudra sang tiếng Việt nhưng đều từ những ấn bản khác nhau, bản dịch này theo ấn bản của tu viện Gyalwa Karmapa tại Rumtek, Sikkim, Tây Tạng; trong bộ sưu tập về Mahamudra được gọi là Do ha mdzod brgyad ces byaba Phyag rgya chen po’i man ngag gsal bar ston pa’i gzhung. Bản dịch sang tiếng Anh của Kunzang Tenzin năm 1977.) ------- "Tri kiến cao nhất sẽ mở ra các cửa; Thiền định tối thượng sẽ dẫn đến các điểm sâu vô tận; Pháp hành tối thượng là kiên trì mà không bị kiềm chế; Và sự thành tựu cao nhất là sự hiện hữu bình thường không có hy vọng hay sợ hãi. Lúc đầu, nghiệp lực của con như dòng sông đổ vào thung lũng dốc; Rồi nhẹ nhàng lang thang như khúc giữa của sông Hằng; Và cuối cùng, như dòng sông trở thành một với đại dương, Nơi bất nhị, mẹ và con là một. Nếu tâm con u tối không thể thực hành lời dạy bảo này, Hãy giữ hơi thở tự nhiên và tống ra nhựa sống của nhận thức, Hãy tập nhìn chăm chú – phương pháp tu luyện nhất tâm, Hãy kiên trì kỷ luật đến khi hoàn toàn an trú trong tỉnh thức. Khi thực hành [dấu ấn hành động], thì tính giác của đại lạc và không tính sẽ thức dậy: Được hợp nhất trong ơn phước của tuệ giác và phương tiện, Sẽ từ từ chảy xuống, dừng lại rồi ngược về tâm bồ đề, Nối kết với cội nguồn, rồi lan tỏa khắp châu thân. Nếu con không còn tham ái và bám chấp thì tính giác sẽ khơi dậy. Con sẽ trường thọ và trẻ mãi như mặt trăng tròn đầy, Luôn rạng rỡ và trong sáng, năng lực như sư tử, Con sẽ mau thành tựu sức mạnh trần gian và đại giác ngộ. Nguyện cho lời chỉ day cốt tủy này về Đại Thủ Ấn Sẽ tồn tại mãi mãi trong tim những chúng sinh may mắn." ------- Vô Huệ Nguyên Việt dịch 6/2006 Link gốc: https://thuvienhoasen.org/a5652/khau-truyen-giao-phap-dai-thu-an-to-tilopa

14m
Dec 08, 2022
"Ý NGUYỆN/ ƯỚC NGUYỆN/ PHÁT NGUYỆN" I Mai Xuân Sang - Founder Like A Tree

Hôm nay, tôi sẽ nói về Ý NGUYỆN/ ƯỚC NGUYỆN/ PHÁT NGUYỆN Đó là ước muốn sâu và mạnh mẽ trong tim, là lựa chọn quan trọng nhất trong đời, là kim chỉ nam cho mọi quyết định có ý thức hay vô thức khác. Ai cũng có ước nguyện nhưng không phải ai cũng nhớ và kết nối được với ước nguyện của mình. Vì lãng quên, chúng ta không biết rằng mọi điều đang xảy ra trong mỗi giây phút đều là do nguyện ước của chúng ta gọi mời đến. Mọi điều ở đây bao gồm cả những thuận lợi, màu nhiệm và những khó khăn thử thách, thống khổ. Nếu nhận ra được ước nguyện của mình, hoàn cảnh sẽ không dễ dàng hơn, nhưng thái độ của bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Luôn cảm nhận ước nguyện trong tim, những đau đớn sẽ chuyển hoá thành lòng trắc ẩn, kham nhẫn và từ bi. Luôn cảm nhận ước nguyện sẽ dẫn bạn tới thẳng sự nở hoa trong trái tim, cho dù đồng hành với bạn sẽ là rất nhiều chông gai thử thách. Quên đi ước nguyện trong tim, mỗi sinh mệnh chìm đắm vào thế giới giác quan hư ảo, chạy theo cảm giác yêu ghét xoay vần và cuối cùng đánh mất đi kết nối với bản chất sâu thẳm của sự sống. Rung động dần tắt đi thay thế cho sự trống rỗng, cô đơn và lạc lối. Thật đáng thương thay. Ước nguyện của bạn là gì? Hãy cảm nhận trái tim mình cho đến khi nó lên tiếng. Nếu chưa thể, hãy cảm nhận thân thể, cảm xúc và tâm trí của mình liên tục cho tới khi nhận ra được rung động tinh tế của trái tim. Để tâm trí vắng lặng và cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận… Ngay bây giờ, cảm nhận gì đang hiện hữu? ---------------------------------- Bài post facebook tháng 8/2022. 🌿Link bài viết: https://www.facebook.com/100001870988783/posts/pfbid0yxfDM44hJ6eP95Fff6ScrRjFAiMJN6nGqUKXMzFG2gN3MvU9CoE5rAQVFTHRHSYtl/?mibextid=Nif5oz 🌿Youtube: Người thể hiện: Hoàng Anh #likeatree #maixuansang #spiritualcoach

2m
Nov 22, 2022
"Vị thầy Tâm Linh (Spiritual Guide)" I Mai Xuân Sang - Founder Like A Tree

VỊ THẦY TÂM LINH (Spiritual Guide) Là những người chẳng còn gì để dạy bạn cả. Nếu còn điều gì đó để dạy, người đó chưa phải một vị thầy tâm linh đúng nghĩa. Đó cũng là lý do vì sao, khuyến học thì quan trọng hơn là khuyến dạy. Một vị thầy tâm linh chân chính, hoặc trao cho bạn sự rỗng không của họ, hoặc trao cho bạn chính sự thực hành của họ. Một vị thầy tâm linh không trao truyền kiến thức, không trao truyền khuôn mẫu, không trao truyền giáo điều. Họ không khuấy động tâm trí của bạn lên mà làm vắng lặng tâm trí của bạn xuống. Để làm được điều đó, họ cần vượt ra khỏi tâm trí; họ cần thấu suốt sự rỗng không của tất cả mọi hiện tượng tâm lý và vật lý; họ cần nhìn thấy sự vô nghĩa của tất cả hiện tượng bằng kinh nghiệm trực tiếp, đồng thời vẫn có khả năng sử dụng bản chất vô nghĩa đó để đánh thức điều có ý nghĩa duy nhất nằm sâu trong tâm mỗi người. Mọi lý tưởng cần tan biến, mọi niềm tin cần tan biến. Những vị thầy tâm linh không sống với niềm tin, không dựa vào lý tưởng, không cổ suý cho bất cứ hoạt động nào khiến tâm ra khỏi sự cân bằng vốn có của nó. Họ có thể trao cho bạn niềm tin hay một con đường, nhưng cũng sẽ lấy đi chúng vào một thời điểm phù hợp. Chỉ như vậy họ mới có thể giúp được cho bạn. Vị thầy tâm linh sẽ lấy đi mọi thứ mà bạn cho là ý nghĩa nhất. Họ sẽ lấy đi tất cả sự an toàn của bạn. Họ sẽ khiến cho bạn chẳng thể nào sống trong sự chắc chắn được nữa. Họ không trao cho bạn một cái gì đó để yên tâm hơn. Họ khiến bạn nhận ra sự vô nghĩa của cảm giác yên tâm. Họ khiến bạn chẳng thể dựa vào bất cứ điều gì khác ngoài chính bản thân mình. Một vị thầy tâm linh thì hoàn toàn vô sản. Họ chẳng có gì để cho bạn cả. Nhưng bằng tình thương và trí tuệ, họ giúp bạn nhận ra bạn cũng chẳng cần thêm gì nữa. Họ cho bạn thấy bản chất chân thật nơi chính mình, và rồi mọi sự tìm kiếm bên trong bạn sẽ tự động dừng lại. Dừng lại! Bạn sẽ trở nên vô nghĩa, vô giá trị, vô sản. Bạn tan biến, đồng thời một vị thầy tâm linh xuất hiện. ---------------------------------- Bài post facebook tháng 6/2022. 🌿Link bài viết: https://www.facebook.com/mrxuansang/posts/pfbid0uRTXZoUdr8NzMszoJ8Nbi2uRAfWkKyBBqtBP5bgi7c656aSEtja4uue9mXhJyFzQl 🌿Youtube: https://youtu.be/6QVLiWnH66Y Người thể hiện: Thu Son #likeatree #maixuansang #spiritualcoach

3m
Nov 19, 2022
Âm thanh cấp độ 5_Webinar "Bức tranh âm thanh"_11.2022

Bạn thân mến, Chào mừng bạn đến với Webinar: Bức tranh "Âm Thanh". Ban tổ chức xin xác nhận lại thông tin sự kiện và hướng dẫn tham dự: - Thời gian: 20h00, Thứ Bảy ngày 05/11/2022 - Hình thức: Online qua zoom. - Link tham dự Webinar qua zoom: https://zoom.us/j/91869320404?pwd=UmVlM2VBeFYzTjZEZWpkaGE4aVNSUT09 Meeting ID: 918 6932 0404 Passcode: Langnghe - Mời bạn gửi những tâm tư vào hòn thư bí mật của chương trình: https://forms.gle/cgsNiVhH17Re9MfGA - Chúng mình sẽ add bạn vào group zalo "Khi Người Lắng Nghe" để cập nhập những sự kiện từ BTC. Link group: https://zalo.me/g/ccpyqb255 - Tham gia Camp của Khi Người Lắng Nghe trên app Onmic (sẽ có các talkshow vào tối thứ 4: 21h - 23h hàng tuần): https://getonmic.com/camp/khi-nguoi-lang-nghe - "Khi Người Lắng Nghe Coaching" - dự án "Khai vấn miễn phí" do các Scoach của Like A Tree dành tặng cho cộng đồng: likeatree.vn/khinguoilangnge Lưu ý: Để buổi chia sẻ diễn ra trọn vẹn, bạn lưu ý giúp Khi người Lắng nghe một số điều sau nhé: 1. Mình vui lòng đăng nhập sớm 5 phút trước lúc bắt đầu. 2. Tắt mic khi không cần thiết và chủ động bật mic khi cần tương tác. 3. Chuẩn bị không gian thoải mái, ít tiếng ồn để nghe được tốt âm thanh phòng zoom thì càng tốt. Giấy, bút, màu các loại để vẽ. 🍉Khi người Lắng nghe khích bạn chia sẻ và đặt câu hỏi, nên đừng ngại bật mic lên nhé. Nếu có thắc mắc hay cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua Hotline: 083 309 3898 (bạn Trang) 🍇BTC xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp bạn vào 8h tối nay!

2m
Nov 05, 2022
Âm thanh cấp độ 4_Webinar "Bức tranh âm thanh"_11.2022

Bạn thân mến, Chào mừng bạn đến với Webinar: Bức tranh "Âm Thanh". Ban tổ chức xin xác nhận lại thông tin sự kiện và hướng dẫn tham dự: - Thời gian: 20h00, Thứ Bảy ngày 05/11/2022 - Hình thức: Online qua zoom. - Link tham dự Webinar qua zoom: https://zoom.us/j/91869320404?pwd=UmVlM2VBeFYzTjZEZWpkaGE4aVNSUT09 Meeting ID: 918 6932 0404 Passcode: Langnghe - Mời bạn gửi những tâm tư vào hòn thư bí mật của chương trình: https://forms.gle/cgsNiVhH17Re9MfGA - Chúng mình sẽ add bạn vào group zalo "Khi Người Lắng Nghe" để cập nhập những sự kiện từ BTC. Link group: https://zalo.me/g/ccpyqb255 - Tham gia Camp của Khi Người Lắng Nghe trên app Onmic (sẽ có các talkshow vào tối thứ 4: 21h - 23h hàng tuần): https://getonmic.com/camp/khi-nguoi-lang-nghe - "Khi Người Lắng Nghe Coaching" - dự án "Khai vấn miễn phí" do các Scoach của Like A Tree dành tặng cho cộng đồng: likeatree.vn/khinguoilangnge Lưu ý: Để buổi chia sẻ diễn ra trọn vẹn, bạn lưu ý giúp Khi người Lắng nghe một số điều sau nhé: 1. Mình vui lòng đăng nhập sớm 5 phút trước lúc bắt đầu. 2. Tắt mic khi không cần thiết và chủ động bật mic khi cần tương tác. 3. Chuẩn bị không gian thoải mái, ít tiếng ồn để nghe được tốt âm thanh phòng zoom thì càng tốt. Giấy, bút, màu các loại để vẽ. 🍉Khi người Lắng nghe khích bạn chia sẻ và đặt câu hỏi, nên đừng ngại bật mic lên nhé. Nếu có thắc mắc hay cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua Hotline: 083 309 3898 (bạn Trang) 🍇BTC xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp bạn vào 8h tối nay!

3m
Nov 05, 2022
Âm thanh cấp độ 3_Webinar "Bức tranh âm thanh"_11.2022

Bạn thân mến, Chào mừng bạn đến với Webinar: Bức tranh "Âm Thanh". Ban tổ chức xin xác nhận lại thông tin sự kiện và hướng dẫn tham dự: - Thời gian: 20h00, Thứ Bảy ngày 05/11/2022 - Hình thức: Online qua zoom. - Link tham dự Webinar qua zoom: https://zoom.us/j/91869320404?pwd=UmVlM2VBeFYzTjZEZWpkaGE4aVNSUT09 Meeting ID: 918 6932 0404 Passcode: Langnghe - Mời bạn gửi những tâm tư vào hòn thư bí mật của chương trình: https://forms.gle/cgsNiVhH17Re9MfGA - Chúng mình sẽ add bạn vào group zalo "Khi Người Lắng Nghe" để cập nhập những sự kiện từ BTC. Link group: https://zalo.me/g/ccpyqb255 - Tham gia Camp của Khi Người Lắng Nghe trên app Onmic (sẽ có các talkshow vào tối thứ 4: 21h - 23h hàng tuần): https://getonmic.com/camp/khi-nguoi-lang-nghe - "Khi Người Lắng Nghe Coaching" - dự án "Khai vấn miễn phí" do các Scoach của Like A Tree dành tặng cho cộng đồng: likeatree.vn/khinguoilangnge Lưu ý: Để buổi chia sẻ diễn ra trọn vẹn, bạn lưu ý giúp Khi người Lắng nghe một số điều sau nhé: 1. Mình vui lòng đăng nhập sớm 5 phút trước lúc bắt đầu. 2. Tắt mic khi không cần thiết và chủ động bật mic khi cần tương tác. 3. Chuẩn bị không gian thoải mái, ít tiếng ồn để nghe được tốt âm thanh phòng zoom thì càng tốt. Giấy, bút, màu các loại để vẽ. 🍉Khi người Lắng nghe khích bạn chia sẻ và đặt câu hỏi, nên đừng ngại bật mic lên nhé. Nếu có thắc mắc hay cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua Hotline: 083 309 3898 (bạn Trang) 🍇BTC xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp bạn vào 8h tối nay!

2m
Nov 05, 2022
Âm thanh cấp độ 2_Webinar "Bức tranh âm thanh"_11.2022

Bạn thân mến, Chào mừng bạn đến với Webinar: Bức tranh "Âm Thanh". Ban tổ chức xin xác nhận lại thông tin sự kiện và hướng dẫn tham dự: - Thời gian: 20h00, Thứ Bảy ngày 05/11/2022 - Hình thức: Online qua zoom. - Link tham dự Webinar qua zoom: https://zoom.us/j/91869320404?pwd=UmVlM2VBeFYzTjZEZWpkaGE4aVNSUT09 Meeting ID: 918 6932 0404 Passcode: Langnghe - Mời bạn gửi những tâm tư vào hòn thư bí mật của chương trình: https://forms.gle/cgsNiVhH17Re9MfGA - Chúng mình sẽ add bạn vào group zalo "Khi Người Lắng Nghe" để cập nhập những sự kiện từ BTC. Link group: https://zalo.me/g/ccpyqb255 - Tham gia Camp của Khi Người Lắng Nghe trên app Onmic (sẽ có các talkshow vào tối thứ 4: 21h - 23h hàng tuần): https://getonmic.com/camp/khi-nguoi-lang-nghe - "Khi Người Lắng Nghe Coaching" - dự án "Khai vấn miễn phí" do các Scoach của Like A Tree dành tặng cho cộng đồng: likeatree.vn/khinguoilangnge Lưu ý: Để buổi chia sẻ diễn ra trọn vẹn, bạn lưu ý giúp Khi người Lắng nghe một số điều sau nhé: 1. Mình vui lòng đăng nhập sớm 5 phút trước lúc bắt đầu. 2. Tắt mic khi không cần thiết và chủ động bật mic khi cần tương tác. 3. Chuẩn bị không gian thoải mái, ít tiếng ồn để nghe được tốt âm thanh phòng zoom thì càng tốt. Giấy, bút, màu các loại để vẽ. 🍉Khi người Lắng nghe khích bạn chia sẻ và đặt câu hỏi, nên đừng ngại bật mic lên nhé. Nếu có thắc mắc hay cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua Hotline: 083 309 3898 (bạn Trang) 🍇BTC xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp bạn vào 8h tối nay!

3m
Nov 05, 2022
Âm thanh cấp độ 1_Webinar "Bức tranh âm thanh"_11.2022

Bạn thân mến, Chào mừng bạn đến với Webinar: Bức tranh "Âm Thanh". Ban tổ chức xin xác nhận lại thông tin sự kiện và hướng dẫn tham dự: - Thời gian: 20h00, Thứ Bảy ngày 05/11/2022 - Hình thức: Online qua zoom. - Link tham dự Webinar qua zoom: https://zoom.us/j/91869320404?pwd=UmVlM2VBeFYzTjZEZWpkaGE4aVNSUT09 Meeting ID: 918 6932 0404 Passcode: Langnghe - Mời bạn gửi những tâm tư vào hòn thư bí mật của chương trình: https://forms.gle/cgsNiVhH17Re9MfGA - Chúng mình sẽ add bạn vào group zalo "Khi Người Lắng Nghe" để cập nhập những sự kiện từ BTC. Link group: https://zalo.me/g/ccpyqb255 - Tham gia Camp của Khi Người Lắng Nghe trên app Onmic (sẽ có các talkshow vào tối thứ 4: 21h - 23h hàng tuần): https://getonmic.com/camp/khi-nguoi-lang-nghe - "Khi Người Lắng Nghe Coaching" - dự án "Khai vấn miễn phí" do các Scoach của Like A Tree dành tặng cho cộng đồng: likeatree.vn/khinguoilangnge Lưu ý: Để buổi chia sẻ diễn ra trọn vẹn, bạn lưu ý giúp Khi người Lắng nghe một số điều sau nhé: 1. Mình vui lòng đăng nhập sớm 5 phút trước lúc bắt đầu. 2. Tắt mic khi không cần thiết và chủ động bật mic khi cần tương tác. 3. Chuẩn bị không gian thoải mái, ít tiếng ồn để nghe được tốt âm thanh phòng zoom thì càng tốt. Giấy, bút, màu các loại để vẽ. 🍉Khi người Lắng nghe khích bạn chia sẻ và đặt câu hỏi, nên đừng ngại bật mic lên nhé. Nếu có thắc mắc hay cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua Hotline: 083 309 3898 (bạn Trang) 🍇BTC xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp bạn vào 8h tối nay!

3m
Nov 05, 2022
5 cấp độ âm thanh đời sống_Webinar "Bức tranh âm thanh"_11.2022

Những âm thanh đang có mặt, tại đây và bây giờ, bạn có đang lắng nghe chúng hoàn toàn? Hãy thử chú tâm đến các âm thanh, bạn có thể nhắm mắt lại nếu muốn, để nghe và cảm nhận chúng kĩ hơn nhé. Rồi bây giờ, bên trong bạn khởi lên những gì, khi chú tâm nghe những âm thanh xung quanh mình? Thật khó khăn để lắng nghe, mà không thêm, không bớt, không suy diễn lung tung, không che chúng lại bằng một hay nhiều lớp màng ngăn của tâm trí. Mọi âm thanh trên cuộc sống này, dù nó có mang tông điệu thế nào, dù to hay nhỏ và khiến mình cảm thấy ra sao, thì tất cả chúng nó đều có ý nghĩa riêng và là một phần của chính mình, hay toàn bộ sự sống này. Có câu nói: "Tình yêu vô điều kiện nằm ở trong sự lắng nghe vô điều kiện, sự lắng nghe đến tận cùng bản thân mình." Nghe khó nhỉ, nhưng chẳng điều gì làm không thể, chỉ cần bạn quyết tâm và nỗ lực đến cùng. Vậy rồi, bạn muốn thử dấn thân vào sự lắng nghe vô điều kiện không nào? Chúng mình, team "Khi Người Lắng Nghe" xin được gửi đến bạn lời mời tham gia webinar "Bức tranh âm thanh" Để cùng chơi những game độc đáo như: - Lắng nghe các cấp độ khác nhau - Lắng nghe những tiếng lộn xộn - Lắng nghe sự tĩnh lặng",... Và vừa nghe vừa VẼ LẠI để tạo nên những bức tranh thú vị từ các loại âm thanh khác nhau. Một trải nghiệm có 102, vô cùng độc đáo và kì quặc. Hãy chuẩn bị giấy bút, không gian dễ để lắng nghe và một tâm hồn đẹp (không đẹp thì thôi) để sẵn sàng tham gia webinar các bạn nhé. Mọi người ở đây, lắng nghe và đợi bạn cùng chơi. - Link đăng ký: https://forms.gle/A7GHhp9SwH58YQck8 - Hình thức: Online qua Zoom - Thời gian: 20h, thứ 7, 05/11/2022 Tham gia: - Cộng đồng "Khi người lắng nghe" trên Zalo: https://zalo.me/g/ccpyqb255 - Mời bạn gửi những tâm tư vào hòn thư bí mật của chương trình: https://forms.gle/cgsNiVhH17Re9MfGA Bất kì thắc mắc gì, hỏi bạn Trang (083 309 3898)

13m
Nov 05, 2022
Thơ khuyến tu (audiobook Hòn đá đặt chân - P.1 - Chánh niệm)

THƠ KHUYẾN TU Người này tốt, người kia xấu Người này hại tôi, sân nung nấu! Việc này đúng, việc kia sai Việc bất thành, trách nhiệm của ai? Thích cái này, ghét cái kia Ai thích ghét? Sao có sự phân chia? Vì vô minh nên có tốt xấu Bởi tham ái, thích ghét phân chia Ai đó hại mình, nào có thật? Đúng sai phải trái dễ xét lầm! Pháp vận hành theo luật nhân quả Gặp cảnh duyên quả trổ nghiệp sanh Gieo nhân ác, quả ra chua chát Nhân thiện gieo, cho quả tốt lành Nghe tiếng xấu, nghĩ mình bị chê trách Do vô minh không hiểu thấu nội tình Ai nói xấu? Chẳng ai nói xấu! Chỉ có luật nhân quả phân minh Tiếng xấu mình nghe chỉ là tâm quả Của những nhân quá khứ nhiễm ô Do không biết, cho rằng mình bị hại Rồi nổi sân gieo nhân ác luân hồi Vô minh - tham ái, là nhân sinh đau khổ Nhưng cũng là cha mẹ của chúng mình Thiếu tỉnh thức, ta lầm đường lại lối Sống với nhau mà oan trái sinh sôi Dừng một chút để nhìn lại tất cả Oán ghét giận hờn chỉ là những loại tâm Thương mến hân hoan cũng đều là như vậy Chẳng có người nào, chỉ nhân quả mà thôi Hiểu nhân quả, tin vào nghiệp báo Tốt xấu hôm nay, sở hữu của chính mình Chẳng ai đến trao cho ta tốt xấu Họ chỉ là duyên, để nhân quả vận hành Rồi có trí nhớ hay biết mình trong hiện tại Để trí tuệ có cơ hội phát sinh Không đồng hóa mình với những đối tượng Yêu, ghét, giận, thương...không phải là mình Chúng chỉ là những dòng trôi chảy Của 5 uẩn, danh sắc đấy thôi Theo nhân duyên, chúng sanh rồi chúng diệt Việc của mình chỉ hay biết mà thôi Dẫu biết thế nhưng đường đạo nhiều sóng gió Bởi vô minh và tham ái sâu dày Bước từng bước, kiên trì và nhẫn nại, Trên đạo lộ đã được chỉ ra… Bát chánh đạo, bắt đầu từ chánh kiến Gặp gỡ hiền nhân, nghe diệu pháp thường xuyên Làm như thế sẽ vun bồi đức tin Nuôi tinh tấn để thực hành chánh pháp Giới là nền tảng để phát sinh định tuệ Giới bảo vệ sự trong sạch của tâm Giữ 5 giới với ý nguyện trong sạch Để đoạn tận phiền não vô minh Tứ diệu đế chẳng nói gì ngoài khổ Chỉ có khổ sinh và khổ diệt trong thế giới hữu tình Tu chẳng phải để đạt được an lạc Chỉ để hiểu khổ và sự chấm dứt khổ mà thôi Khóc than đau đớn khi ở trong cảnh khổ Là hành động của những kẻ vô minh Các bậc trí nương vào pháp khổ Mà quán niệm để hiểu biết chính mình Chẳng còn sớm, hãy lên đường cho lẹ Đừng nhởn nhơ gieo tội ác chất chồng Chẳng có người ác mà chỉ có sự vô minh Và dòng nghiệp luôn dẫn dắt chúng sinh Những người thất niệm chưa bao giờ được sống Vì bị cuốn theo dòng nghiệp và vô minh Rồi từ đó gieo muôn ngàn nhân ác Lại luân hồi sinh tử tử sinh Bậc trí thức thực hành chánh niệm Tâm trong thân, có trí nhớ biết mình Một niệm biết là một lần được sống Đó là nhân để đoạn diệt vô minh Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi.

3m
Oct 08, 2022
"Lắng nghe và được lắng nghe" I Dự án Khi người lắng nghe I Like A Tree

“Đến một lúc nào đó, mình lạc lối. Mình tức giận, đau đớn khi những người yêu thương không chịu lắng nghe mình, nhưng đau đớn hơn là khi mình không còn đủ sức để lắng nghe chính bản thân mình nữa.” 🌿 Đã bao giờ bạn cần một ai đó ở bên chỉ lắng nghe, hiện diện, mà không bình luận, khuyên bảo? 🌿 Làm sao để lắng nghe, làm sao lắng lại để nghe và làm sao để nghe được cả điều mà người ta không nói? Ái chà, tưởng vô nghĩa, phí thời gian, mà lắng nghe lại cả một nghệ thuật. Mời bạn lắng lòng lại để nghe những dòng Podcast sau và cảm nhận sức mạnh của sự lắng nghe nhé… Người thể hiện: Hoàng Anh 💚 Cần người lắng nghe? Cần một ai đó cùng lắng để bạn nghe rõ tiếng lòng mình? Mời bạn kết nối với các Spiritual Coach tại đây nhé: www.likeatree.vn/karmacoaching/ 💚 Kết nối với chúng mình: - Website: likeatree.vn/ - Facebook: www.facebook.com/SpiritLeaderAcademy - Youtube: www.youtube.com/channel/UCwcfBOQk…nG-89XS1Z8g/about

6m
Oct 08, 2022
"Thực hành đạo giống như nâng niu một giọt sương" I Mai Xuân Sang - Founder Like A Tree

THỰC HÀNH ĐẠO GIỐNG NHƯ NÂNG NIU MỘT GIỌT SƯƠNG 💧 Đạo lớn không khó nhưng cũng chẳng dễ. Không khó vì nó chẳng đi đâu khỏi trái tim mỗi người. Nó luôn âm thầm hiện hữu trong vạn vật. Chẳng dễ vì đạo không lộ thiên mà luôn ẩn tàng. Nó không thể nắm bắt bằng những giác quan nhạy bén hay trí suy tư sắc sảo. Nó hiển lộ trong sự cảm nhận đầy tinh tế và chân thành. Hành đạo cũng giống như hứng sương vậy, cần hết lòng dịu dàng trân trọng, lại cần dứt khoát và uyển chuyển. Mọi nỗ lực hành đạo bằng sức mạnh của ý chí đều vô ích. Mọi mong muốn đạt đạo hay nắm bắt đạo đều phí công. Đạo chẳng phải một vật thể hữu hình nào để có thể nắm lấy, nó trôi chảy và biến hoá không ngừng, nó bao trùm đồng thời cũng nằm ngoài mọi hoạt động của tâm trí. Ngay khi khởi lên một ý niệm về đạo thì nó đã ẩn đi đâu mất. Bởi vậy, để đạt đạo, người ta lại phải làm khác đi. Bạn đồng thời vừa muốn vừa buông bỏ ý muốn; vừa thiết tha cầu đạo đồng thời lại làm như chẳng bận tâm; vừa quy phục trước đạo đồng thời lại như trở thành một với đạo. Nếu nhu nhược, bạn chẳng thể thấy đạo. Nếu cứng rắn, bạn cũng chẳng thể thấy đạo. Đạo là cứng rắn cũng là nhu nhược, không đâu không phải là đạo, nhưng để hoà nhập với nó, bạn - trong vai trò của một người tìm đạo, trước tiên phải đi đến nơi chính giữa cứng rắn và nhu nhược, thế rồi ở đó đủ lâu cho đến khi chẳng còn biết thế nào là cứng rắng hay nhu nhược nữa. Khi ranh giới của những ý niệm bị xoá nhoà, ý niệm về người tìm đạo cũng sẽ phai mờ, nhận thức về đạo cũng sẽ biến hoá. Tất cả những gì mà tâm trí khái niệm và khái quát hoá sẽ méo mó và rồi tan vỡ. Chính bạn sẽ trải qua một quá trình tan vỡ, và có thể chới với hay hoảng loạn. Tâm trí nó chẳng quen với những điều không chắc chắn và mơ hồ như vậy. Nhưng trái tim thì không. Trái tim không cần chắc chắn và cũng chẳng sợ mơ hồ. Cái gì mắt không thấy được, trái tim vẫn thấy. Cái gì tâm trí lo sợ, trái tim vẫn dấn tới. Đây là cơ hội để sự xúc chạm với đạo được xảy ra. Tâm trí dẫn dắt bạn đến trước cửa đạo. Nó đã làm xong vai trò tìm đạo, nhưng hành đạo và thành đạo là bổn phận của trái tim. Nơi đây, mọi lao xao và ồn ào của tâm trí phải tan biến, nhường chỗ cho sự im lặng tuyệt đối và thiêng liêng. Đây là không gian của những thổn thức, những thiết tha chân thành, những lời thú tội tức tưởi , những cái cúi đầu thần phục, những tiếng lòng hồn nhiên và chân thật nhất. Tâm trí vẫn có thể hát ca và huyên náo theo thói thường của nó, nhưng không mảy may lay động được tới sự im lặng thánh thiện đang đồng thời diễn ra nơi tận cùng của trái tim. Những ganh tị, ích kỷ, tham lam, sân hận hay hào phóng, vị tha, rộng lượng, yêu thương vẫn thực hiện bổn phận của chúng, nhưng giờ đây không còn tự tung tự tác mà trở nên vô hại và thần phục trước sức mạnh tuyệt đối đang ngự trị nơi tâm hồn và bao trùm khắp vũ trụ bao la. Người hứng sương, giờ đây đã trở thành một với giọt sương. ---------------------------------- Bài post facebook tháng 6/2022. 🌿Link full bài viết: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02q8Xexmc8wa1RHLSK4ozRLTkov1gwTA8sGUVJZYuowFFHfiyx2MYZEXaRWMLgeT17l&id=100001870988783&sfnsn=mo 🌿Youtube: https://youtu.be/1o-R3FkZxJM Người thể hiện: Giang Nguyễn #likeatree #maixuansang #spiritualcoach

4m
Sep 06, 2022
Thấu hiểu chính mình (audiobook Hòn đá đặt chân - P.1 - Chánh niệm)

• Vì đó là nền tảng cho mọi hoạt động sống. Dù có làm gì thì cũng là mình làm, làm cho mình, làm cho những người liên quan tới mình. Nếu chẳng hiểu nổi “mình” thì mọi thứ sẽ đi về đâu? • Vì thấu hiểu sẽ đưa đến niềm tin chắc chắn, sẽ phá tan những hoang mang, hoài nghi về bản thân và về cuộc đời. Hầu hết niềm tin của chúng ta là đi vay mượn. Ngay cả việc mình là ai cũng phải vay mượn nơi đánh giá, ánh nhìn của người khác. Vậy thì chúng ta chắc chắn được điều gì? Cuộc đời chúng ta nằm trong tay ai? • Vì đó là cánh cửa để chúng ta thấu hiểu người khác và cuộc đời này. Nếu không làm bạn và hiểu được bản thân, chúng ta có thể nào làm bạn và hiểu được người khác? • Vì đó là mảnh đất để các phẩm chất tinh thần tốt đẹp được phát triển. Người càng hiểu biết chính mình thì càng trở nên sâu sắc và rộng mở. Đúng không? • Vì nếu không hiểu chính mình, hoặc ít nhất là đang trên hành trình đó, vậy thì rút cục chúng ta đang làm cái gì vậy? Chúng ta đọc những dòng chữ này để làm cái gì? Mọi thứ trôi qua có ý nghĩa gì? Làm sao để thấu hiểu chính mình? Ebook: Hòn đá đặt chân của Mr. Cây, người sáng lập Like A Tree Giọng đọc: Minh Tâm Sách đã được cập nhật trong Kho tài sản chung: https://drive.google.com/file/d/1UPA2p4Uh3a7AzDtM00hvBsZpnMuT7FSy/view?usp=drivesdk Mời bạn lắng nghe cùng Cây! #hondadatchan #likeatree #sách_hay_đem_tặng #audiobook #SC

1m
Sep 05, 2022
Di sản (audiobook Hòn đá đặt chân - P.1 - Giới Định Tuệ)

𝗗𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 (Ebook "Hòn đá đặt chân" - Phần 1 - Chương 3 Giới Định Tuệ.) Mỗi lần đi qua đám ma, mình sẽ cúi đầu và chào một cái, không phải cúi đầu với người nằm trong quan tài, "Chết" rồi trơ lại đất thì chào cái gì, thần thức đi rồi thì gió lửa nước cũng lần lượt ra đi, chỉ còn địa đại ở lại. Cái cúi chào đó là cái cúi chào dành cho vô thường, cho quy luật tất yếu của tự nhiên. Một ngày nào đó, thân thể này cũng nằm trong đó, không thể tránh được. Bởi vậy, thay vì đau buồn hay sợ hãi, nên nghĩ đến vô thường, để thấy cuộc đời này ngắn ngủi, để gạt đi những tham lam ích kỷ trong đời mà sống sao cho lúc để thân này ở lại thì cái tâm nó được mát mẻ dễ chịu, đừng có bị trạo hối. Cúi đầu trước vô thường còn thể hiện sự khuất phục trước thiên nhiên. Giỏi giang mấy cũng sẽ trở thành mồi cho giòi bọ, giàu có mấy rồi cũng phải để lại mà đi. Chỉ có nghiệp tốt xấu mình đã tạo sẽ theo mình đi đến một nơi xa khác. Vì vậy chẳng có gì để mà tự cao hống hách. Tốt xấu thế nào tự nội tâm mình biết. Sống tốt cũng chẳng để thể hiện với ai mà cho chính mình. Tâm mình nó dẫn mình đi chứ lời ra tiếng vào của thiên hạ đâu có xi nhê gì. Cơn mưa vô tư rơi xuống còn có người thích kẻ ghét, thiên hạ yêu ghét là chuyện thường tình. Vậy làm sao để mình yêu lấy mình một cách sáng suốt là được. Sau này ra đi mình chẳng muốn chẳng để lại gì, cũng chẳng muốn ai nhớ tới mình, chỉ mong họ nhớ tới vô thường, nhớ lấy thân tâm mình. Có vậy mới biết sống sao cho tốt và đi sao cho an. Khóc than là điều thường của thế gian nhưng cũng là hành động thiếu trí tuệ. Nếu người ta biết sự thật về mình và về người, người ta đã chẳng cần phải khóc. Nhân lúc còn cơ hội, hãy học cách để được sống, để đừng chìm vào cái chết nữa. Một khoảnh khắc có trí nhớ hay biết mình trong hiện tại cũng đủ thức tỉnh một người ra khỏi cơn mê dài. Bài viết: Thành công hay Thất bại - Phần 1 - Chương 3: Giới - Định - Tuệ Ebook: Hòn đá đặt chân của Mr. Cây, người sáng lâp Like A Tree. Người đọc: Hư Trúc Sách đã được cập nhật trong Kho tài sản chung: https://drive.google.com/file/d/1UPA2p4Uh3a7AzDtM00hvBsZpnMuT7FSy/view?usp=drivesdk #hondadatchan #maixuansang #likeatree #sách_hay_đem_tặng #audiobook #SC

2m
Sep 05, 2022