Chương 2: Cô chưa từng chủ động với anh như vậy!
JUL 22, 2020
Description Community
About

Tất cả cảm giác tối hôm qua đều rất rõ ràng…


Cô sống lại thật rồi!


"Chị, chẳng phải chúng ta đã nói, sau khi anh Cảnh Thâm uống rượu xong, em sẽđưa anh ấy về Ngự Viên sao?" Quý Mộng Nhiên bước theo cô, không cam lòng chất vấn.


Quý Noãn quay người nhìn cô em gái thường xuyên đến ngủ qua đêm tại Ngự Viên kể từ khi cô kết hôn.

Comments