10 Nữ Tướng Lừng Danh Trong Lịch Sử Việt Nam | BÍ ẨN SỬ VIỆT
FEB 25, 2021
Description Community
About

Một nửa lịch sử thế giới được tạo nên bởi những người phụ nữ. Trong từng giai đoạn lịch sử, những nữ tướng Việt đã tham gia và tạo nên những bước ngoặt cho lịch sử dân tộc. Họ là những tấm gương phản chiếu thời đại, để hậu thế đời sau muôn phần ngưỡng mộ.

Comments