#18: Chuyện review tiêu cực, giật tít câu view trên TikTok
MAY 14
Description Community
About

Khoảng 2 năm qua, số lượng nhà sáng tạo nội dung làm các video đánh giá ngày một nhiều hơn. Trong đó, có nhiều Reviewer vẫn sáng tạo các nội dung chính thống. Tuy nhiên, ngược lại vẫn còn rất nhiều nhà sáng tạo nội dung trên TikTok chủ động làm các nội dung tiêu cực về mọi chủ đề trong cuộc sống.

Comments