5 phút tối nay 1-4-2024
APR 01
Description Community
About

- Quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Bình Phước tăng 13,59%.  


- Xuất khẩu tôm sang Mỹ nguy cơ gánh thêm thuế chống trợ cấp.


- Lần đầu tiên thu thập thông tin người nước ngoài sinh sống trong các hộ dân cư tại Việt Nam.


- Miền Nam nắng nóng gay gắt, bệnh mùa nắng gia tăng.


- Bùng phát ổ dịch COVID-19 trong nhà tù ở Thái Lan.
⁠👉👉 ⁠⁠Cập nhật thêm nhiều thông tin tại:


💎 TIKTOK: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@thbinhphuoc.mcv⁠⁠


💎 Fanpage:


 - Báo Bình Phước: ⁠⁠https://www.facebook.com/baobinhphuoc.com.vn⁠⁠


- Truyền Hình Bình Phước:  ⁠⁠https://www.facebook.com/bptv.vn⁠⁠


- Phát Thanh Bình Phước:  ⁠⁠https://www.facebook.com/binhphuocradio⁠⁠


Xem trực tuyến tại: Ứng dụng BPTV Go + Android: + iOS:


🌐 Website:  - ⁠⁠www.baobinhphuoc.com.vn⁠⁠ - ⁠⁠www.bptv.vn⁠⁠

Comments