#79: Story time 3
APR 01, 2023
Description Community
About

Bức ảnh này chụp Trung khi bọn mình đi quay một video nhí nhố.


Trung đã quyết định không đi tiếp cùng mọi người vào tháng 1, 2019.


Đôi khi mình nhớ lúc 4 đứa ngồi trong phòng lên kế hoạch tán gái cho từng thằng trước khi đi prom.---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/ngbthg-podcast/message
Comments