Chính phủ với người dân - Các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
FEB 09
Description Community
About- Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các địa phương trên cả nước cũng đã thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội. Sự chung tay này cho thấy tinh thần "tương thân, tương ái", để mọi người, mọi nhà đều đón Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chủ đề : Chăm lo Tết

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1nc/support
Comments