#34. Đàm phán không nhất thiết phải Win Win
MAY 28, 2022
Description Community
About

Đàm phán là câu chuyện hàng ngày của sales. Trong đàm phán ai cũng muốn dành được nhiều lợi thế cho mình nhất. Nếu tốt hơn thì hai bên tìm cách để Win - Win, hai bên cùng thắng.


Tuy vậy, thực tế cho thấy nhiều khi chúng ta chịu thiệt một chút ban đầu, nhường nhịn đối tác một chút thì cái lợi sẽ được rất nhiều về sau. Điều này đặc biệt đúng cho những loại hình kinh doanh mang tính chất lặp đi lặp lại, khách hàng có thể mua hàng nhiều lần.


Win Win là chân lý trong đàm phán; nhưng nó không nên được áp dụng một cách cứng nhắc

Comments