"Kém tắm" chưa chắc đã xấu!
JAN 02, 2022
Description Community
About

🟡 MỐC THỜI GIAN TRONG BÀI


0:00 Tóm tắt nội dung


0:29 Ý tưởng từ bài báo trên Wall Street Journal


1:27 "Sạch sẽ" trong lịch sử không đồng nghĩa với phải tắm


8:14 Góc khoe nhẹ: Khóa học Inside LVMH do Tập đoàn hàng xa xỉ LVMH tổ chức


9:40 Ngôi sao Hollywood tiết lộ thói quen lười tắm | Tiết lộ từ bản thân mình | Quan điểm khoa học về tắm quá nhiều ảnh hưởng hệ vi sinh vật trên da


22:20 Nghỉ giải lao


23:04 Vị bác sĩ bỏ nghề để nghiên cứu về "Kém tắm" | Chiêu bài truyền thông của Unilever về xà phòng Lifebuoy, Sunlight |  Chất diệt khuẩn có hại cho sức khỏe


🟧 LIÊN LẠC


- Email: thang@outlook.lv


- Instagram: https://instagram.com/thangbithit


🟨 TƯ LIỆU TRONG BÀI


- Wall Street Journal: https://on.wsj.com/34fGbQb


- "The Clean Body: A Modern History" - Peter Ward: https://bit.ly/3sPOGvi


- Quảng cáo xà phòng B.T. Babbit: https://bit.ly/31gfWb4 | https://bit.ly/3zf7Ig5 


- Ashton Kutcher và Mila Kunis: https://on.today.com/3zgerGz


- Jake Gyllenhaal: https://bit.ly/34e3vhc


- Brad Pitt: https://bit.ly/3Jzhtuc


- Cardi B: https://bit.ly/3eER4wM


- Dwayne "The Rock" Johnson: https://bit.ly/32RD9Rw


- "Microbiome in healthy skin, update for dermatologists": https://bit.ly/3EPjqyW


- "Clean: The New Science of Skin" - James Hamblin: https://bit.ly/3JuJ4Nf


- James Hamblin - Instagram: https://www.instagram.com/jameshamblin/


- Quảng cáo Sunlight có product placement năm 1896: https://fb.watch/agSlC5e3_w/


📀 MUSIC CREDITS


Zona Norte by J.Lang (c) copyright 2019 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/djlang59/60850 Ft: Reiswerk


Reckless by Dysfunction_AL (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/destinazione_altrove/54482 Ft: Blue_Wave_Theory


Signs To Nowhere by Shane Ivers - https://www.silvermansound.com


The Fall Of New Atlantis by septahelix (c) copyright 2020 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/septahelix/62838 Ft: SkyeJordan, Speck, Apoxode

Comments