Doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng thông qua xếp hạng tín nhiệm
APR 01
Description Community
About

Xếp hạng tín nhiệm được coi là công cụ giúp doanh nghiệp tăng tính minh bạch, từ đó tăng khả năng huy động vốn trung và dài hạn.

Comments