GPT-5: Cơ hội và thách thức cho các startup trong năm 2024
JAN 16
Description Community
About

Sam Altman – CEO của OpenAI, thông báo GPT-5 dự kiến ra mắt vào năm 2024, mang lại những cải tiến đáng kể trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tác động mạnh mẽ đến các startup từ các khía cạnh như khả năng suy luận, độ tin cậy và tính cá nhân hóa.

Tìm hiểu thêm về những cải tiến của GPT-5 và cách các startup có thể tận dụng cơ hội từ công nghệ này.

Comments