Nguyên bản ơi, em là gì đó?
SEP 02, 2021
Description Community
About
Nguyên bản là những đức tính, những giá trị mà chúng ta sẵn có, là niềm đam mê, sở thích, là những ước mơ ban sơ, là những mong muốn theo đuổi của một đứa trẻ. Nguyên bản không bắt bạn phải giới hạn điều gì. Nguyên bản là trọn vẹn trong bạn, Ở đó, bạn sống với những cảm giác bình an, niềm vui và sự thật.
Comments